• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wizytą w starostwie

Na zaproszenie Alicji Zajączkowskiej, Starosty Lęborskiego i Edmunda Głombiewskiego, Wicestarosty Lęborskiego, w dniu wczorajszym przybył z wizytą Piotr Müller,  Ministrowi towarzyszył asystent, Marcin Brodalski.

Tematem wiodącym spotkania była możliwość dofinansowania zakupu karetki dla Lęborskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z rezerwy ogólnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść w najbliższym czasie.

W trakcie rozmowy poruszono również możliwość ewentualnego wsparcia finansowego trwającej inwestycji - budowy dwóch obiektów placówek opiekuńczo-wychowawczych na działkach budowlanych Powiatu Lęborskiego zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Nowe budynki placówek powstają zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i dadzą schronienie 28 wychowankom, po 14 w każdym. W placówkach znajdą się miejsca dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia, pozbawionych opieki i wychowania ze strony biologicznych rodziców. Ogólny koszt budowy to kwota 3 677 700 zł.

Wdrażana reforma edukacyjna w większości samorządów stwarza problemy lokalowe związane z tzw. „podwójnym rocznikiem” i doposażeniem w  infrastrukturę szkolną. Sytuacja w powiecie lęborskim w tym zakresie, była również przedmiotem rozmów starostów z ministrem Müllerem.