Sportowe święto powiatu

Utworzono: 26-02-2024

W atmosferze sportowego święta, przy żywiołowej reakcji obecnych, w sobotę najwybitniejsi w swoich dyscyplinach sportowcy otrzymali nagrody i wyróżnienia, podsumowujące sportowy sezon 2023 roku.

Po raz 17. w Lęborskim Centrum Kultury Fregata najlepszych sportowców docenili: Starosta Lęborski przyznając Nagrody Starosty, Powiatowa Rada Sportu, która przyznała „Sportowe Laury” oraz burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu lęborskiego.

Tegoroczną Galę otworzyli wspólnie: starosta Alicja Zajączkowska, burmistrz Lęborka Witold Namyślak, wiceburmistrz Łeby Krzysztof Król i wójt Cewic Jerzy Bańka. Zdarzenie losowe nie pozwoliło osobiście uczestniczyć w uroczystości wójtowi Nowej Wsi Lęborskiej Zdzisławowi Chojnackiemu, jednak w jego imieniu pozdrowienia dla uczestników Gali przekazała starosta A. Zajączkowska.

Zanim nastąpiło wręczenie nagród, starosta przypomniała jaki jest cel organizowania tego rodzaju uroczystości. – Przyszliśmy tu dzisiaj po to, żeby się cieszyć, gratulować, wielbić, chwalić wszystkich sportowców z powiatu lęborskiego – mówiła A. Zajączkowska – To wasze święto, ale również święto waszych rodzin, sponsorów i wszystkich wiernych kibiców sekundujących waszym osiągnięciom.

Osiągnięcia sportowców z gminy Cewice wychwalał wójt Jerzy Bańka, wskazując na fakt, że cewicki sport ma całkiem pokaźne osiągnięcia, a wyraz docenieniu sportowego wysiłku udowodnił wręczając sportowcom nagrody wójta.

O finansach i bazie sportowej wspomniał burmistrz Witold Namyślak: - Miasto Lębork bardzo dużą ilość środków finansowych, ale i całą bazę sportową udostępnia dla osób trenujących, by mogły szlifować formę i osiągać jak najlepsze wyniki.

Gratulacje i ukłony sportowcom złożył reprezentant łebskiego samorządu – Krzysztof Król. Tuż potem nastąpiło wspólne – zgodnym chórem - otwarcie Gali przez samorządowców.

Listy nagrodzonych zamieszczamy w załącznikach w formacie pdf.

Nagrody, wyróżnienia i statuetki wręczali samorządowcy: Mirosława Kaczyńska - radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Iwona Mielewczyk - radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Alicja Zajączkowska - starosta lęborska, Edmund Głombiewski - wicestarosta lęborski, Mirosław Tandek - przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego, Witold Namyślak - burmistrz Lęborka, Jerzy Bańka - wójt gminy Cewice, Krzysztof Król - zastępca burmistrza Łeby, Marian Borek - zastępca przewodniczącego Rady Powiatu, Witold Krużycki - zastępca przewodniczącego Rady Powiatu, Jacek Perłak - członek Zarządu Powiatu, Jarosław Pruski - radny Rady Powiatu