Starostowie u drogowców

Utworzono: 29-04-2021

Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska i Wicestarosta Lęborski Edmund Głombiewski spotkali się dzisiaj (29.04) z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych. Okazja była szczególna, bo obchodzony kilka dni temu Dzień Drogowca i Transportowca.

To zwykły dzień pracy, więc starostów przyjęła biurowa część pracowników ZDP, ale życzenia i podziękowania kierowane były do wszystkich, również tych nieobecnych, bo wykonujących codzienne czynności na drogach powiatu lęborskiego. A było za co dziękować, ponieważ ubiegłoroczne dokonania ZDP w zakresie wykonanych inwestycji drogowych, osiągnęły rekordowy wymiar wśród wieloletnich porównań. – Wykonaliście w ubiegłym roku ogromną pracę, wymagającą wysokiej sprawności organizacyjnej, dobrej logistyki, a efekty waszej pracy  są doskonale widoczne i przynoszą wymierny efekt w postaci poprawy poziomu bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po drogach powiatu – mówiła Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski, składając gratulacje na ręce Adriana Wenty, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku.
Wśród priorytetowych działań zrealizowanych w 2020 r. przez ZDP znalazły się: przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w miejscowości Popowo na długości 2,5 km, przebudowa drogi powiatowej nr 1309G oraz drogi powiatowej nr 1311G w miejscowości Janowice, przebudowa drogi powiatowej nr 1311G od Redkowic do Janowiczek (wykonanie tzw. „dywanika” na długości 4,746 km), przebudowa drogi powiatowej nr 1187G w miejscowości Laska o długości 0,500 km, przebudowa drogi powiatowej nr 1325G w miejscowości Dziechlino na długości 2,620 km, przebudowa drogi powiatowej nr 1318G  w Tawęcinie.
Inwestycje wpłynęły na ogólną poprawę stanu dróg powiatowych i poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych. W stosunku do 2019 roku znacznie poprawił się wskaźnik dróg o dobrym stanie nawierzchni, który zyskał w porównywalnym okresie 7 punktów procentowych. Zarząd Dróg Powiatowych, oprócz realizacji drogowych przedsięwzięć pozyskiwał środki zewnętrzne na finansowanie realizowanych zadań, współpracował z gminami, które chętnie partycypowały w kosztach robót partnersko „pół na pół”. Zarząd przygotowywał także dokumentacje projektowe, które staną się podstawą tegorocznych i wykonywanych w następnych latach inwestycji.