Starostwo otwarte na młodzież

Utworzono: 14-11-2023

O zadaniach funkcjonowania samorządu powiatowego oraz roli jaką powiaty spełniają w zakresie realizacji zadań administracji samorządowej dowiedzieli się uczniowie klasy VII B z lęborskiej Szkoły Podstawowej nr 1, którzy we wtorek (14.11) odwiedzili lęborskie starostwo. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Otwarta firma”.

W reprezentacyjnej sali urzędu, starosta Alicja Zajączkowska opowiedziała młodzieży o zadaniach realizowanych przez urząd, zasadach sprawowania mandatu przez radnych, a także o predyspozycjach i przygotowaniu sprzyjających sprawowaniu w przyszłości funkcji publicznych. – Być może ktoś z was kiedyś zasiądzie za tym stołem w charakterze radnej, czy radnego – mówiła starosta, zachęcając młodzież do „zmierzenia się” z mównicą w sali obrad Rady Powiatu i wygłoszenia kilku słów. Każdy, kto zdecydował się stanąć za mikrofonami powiatowej mównicy otrzymał upominek w formie promocyjnego gadżetu powiatu.

Starosta opowiedziała o konstrukcji działów powiatowego budżetu, roli skarbnika w realizacji polityki finansowej przyjętej przez radę i zarząd, a także o głównych wydziałach starostwa. Mowa była o realizowanych projektach, przedsięwzięciach społecznych i edukacyjnych, o programach zdrowotnych i postępującej modernizacji szpitala. Pojawił się również wątek bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych, które również znajdują się w zakresie działalności i kompetencjach powiatu.

Oddzielne miejsce starosta zarezerwowała na omówienie znaczenia doradztwa zawodowego w procesie kreowania i realizacji kariery. – Korzystajcie w miarę możliwości i posiadanego dostępu do zajęć z doradztwa – mówiła starosta - Każdy z was ma pewnie jakieś plany na przyszłość i to doskonale. Doradca jest w stanie te plany zestawić z waszymi uzdolnieniami, predyspozycjami i podpowiedzieć najwłaściwsze ukształtowanie procesu edukacyjnego, który będziecie musieli przejść, żeby te plany udało się zrealizować. Tak więc na pewno warto korzystać z tego rodzaju konsultacji. A być może okaże się, że o wiele lepsze predyspozycje macie do innej branży działalności, o której nawet nie pomyśleliście, a którą pomoże wam odkryć doradca. Na pewno jednak pomoże wam określić i uruchomić drzemiący w was potencjał.

Rozwijając temat doradztwa, starosta omówiła również postępującą ewolucję w kierunkach kształcenia szkół ponadpodstawowych Powiatu Lęborskiego, które wdrażają programy odpowiadające tworzącym się w powiecie lęborskim inwestycjom związanym z pozyskiwaniem energii odnawialnej.

Spotkanie ze starostą uzupełniła wycieczka po budynku starostwa. Weronika Labuda z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pokazała młodzieży w praktyce gdzie znajdują się poszczególne wydziały, opowiedziała co można  w nich załatwić i jak wygląda np. procedura zarejestrowania pojazdu.

Program „Otwarta Firma” koordynowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości odbywa się już po raz szesnasty. Jego celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Spotkania z młodzieżą w instytucjach, które przystąpiły do programu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, (w tym roku w dn. 13-19.listopada) to dobra okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym dla firmy. Szkoła natomiast otrzymuje, dzięki udziałowi w programie, możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.