• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Staże i praktyki dla uczniów

Wakacyjne staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół powiatu lęborskiego to element realizacji projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”. Zachęcamy pracodawców i przedsiębiorców do nawiązania współpracy w tym zakresie.

Powiat lęborski od 2017 roku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 organizuje we współpracy pracodawcami i przedsiębiorcami województwa pomorskiego staże/praktyki zawodowe dla uczniów trzech szkół: Powiatowe Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.
Staże i praktyki zawodowe pomagają uczniom w nabywaniu kompetencji zawodowych - tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy.
Uczniowie kształcący się w branżach logistyka, budownictwo, ICT, usługi finansowe i biznesowe oraz chemia lekka odbywają w okresie letnim trwające 150 godzin staż lub praktykę zawodową u pracodawcy/przedsiębiorcy, za które otrzymają płatne przez Powiat Lęborski stypendium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich Pracodawców i Przedsiębiorców do nawiązania współpracy w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych!

Zapraszamy także Pracodawców i Przedsiębiorców, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w 2017, 2018 i 2019 roku do kontynuacji współpracy!

Wystarczy wypełnić znajdujący się w załączniku FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACODAWCY/PRZEDSIĘBIORCY DO REALIZACJI STAŻU/PRAKTYK

Na wszystkie pytania dotyczące organizacji staży/praktyk zawodowych w Państwa firmie w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” odpowie pracownik merytoryczny ds. współpracy z pracodawcami - tel. 59 848 08 69, pokój 213, II piętro Starostwa Powiatowego.