Święto lęborskich żołnierzy

Utworzono: 22-06-2022

1. Lęborski Batalion Zmechanizowany im. gen. Jerzego Jastrzębskiego obchodził swoje święto. W żołnierskich uroczystościach uczestniczyła Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski.

- To ważny dzień tak dla żołnierzy, jak i dla powiatu – mówi starosta Alicja ZajączkowskaJednostka na trwałe związana jest z miastem i powiatem i pełni ważna rolę w życiu społecznym naszego regionu. Doceniam żołnierką służbę i poświęcenie w nieustannym doskonaleniu się żołnierzy, by być gotowym na każdą okoliczność, która będzie wymagała zbrojnej reakcji, jeśli taka byłaby konieczna.
List gratulacyjny i życzenia starosta przekazała żołnierzom na ręce dowódcy jednostki ppłk Michała Pietrzaka. Uroczystości na placu apelowym poprzedziła msza św. odprawiona w kościele garnizonowym w intencji żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej. Przeglądu pododdziałów dokonał płk Jarosław Mosur z Dowództwa Brygady w asyście ppłk Michała Pietrzaka. Po podniesieniu na maszt flagi Rzeczpospolitej Polskiej i odegraniu hymnu, życzenia żołnierzom złożył dowódca jednostki. W trakcie wystąpienia przywołał skomplikowane zadania realizowane w czasie minionego roku, których trudy dotknęły nie tylko żołnierzy, ale były również niełatwym czasem dla ich rodzin, ponieważ wiązały się z rozłąką na skutek realizowania zadań w różnych częściach kraju. Podczas apelu odczytane zostały rozkazy o awansach i wyróżnieniach oraz wręczono medal „Gwiazdę Afganistanu”. Dowódca Brygady wyróżnił żołnierzy Odznaką Honorową „Zasłużony Żołnierz RP” 3 stopnia. Życzenia przesłały również Grażyna Adamczyk i Alicja Nowak – rodzina patrona jednostki. Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod pamiątkowymi tablicami na terenie jednostki. W uroczystościach żołnierzom towarzyszyli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych powiatu, szkół i stowarzyszeń. Jak zawsze, w dniu święta stawili się również byli żołnierze jednostki.