Święto patrona i ślubowanie

Utworzono: 19-11-2023

W piątek, 17 listopada, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku obchodziło święto patrona szkoły. Coroczna uroczystość połączona była ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

O dokonaniach i historii szkoły, ludziach, którzy współtworzyli jej tradycje – niezapomnianych wychowawcach wielu lęborczan, mówiła Katarzyna Wach, dyrektor LO 1. Wątki przeszłości i przyszłości przewijały się przez całość uroczystości, również w wymiarze patriotycznym, ponieważ Stefan Żeromski, patronujący lęborskiej „Jedynce”, nazywany przez wielu „sumieniem narodu” i „sumieniem polskiej literatury”, w przeszłości i wizjonerskiej przyszłości dostrzegał i literacko eksponował wszystko co polskie – narodowe zalety, wady, ból i poświęcenie w dążeniu do wymarzonej niepodległości.

Wspólnie ze społecznością szkolną świętowali: senator RP Kazimierz Kleina, reprezentująca Starostę Lęborskiego - organ prowadzący szkołę – Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wraz z członkiem Zarządu Powiatu – Ryszardem Wentą, zastępca Burmistrza Lęborka – Teresa Ossowska-Szara, Teresa Lis – starszy wizytator w Kuratorium Oświaty, a także współpracujący ze szkołą: kmdr Krzysztof Rochewicz – przedstawiciel Regionalnego Centrum Informatyki w Gdyni i reprezentanci Urzędu Morskiego w Gdyni: Wacław Lipiec – kierownik Obwodu Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie i Wojciech Gradek – starszy nadzorca Obwodu w Stilo.

Uroczystości towarzyszyło ślubowanie na sztandar szkoły uczniów klas pierwszych, będące symbolicznym przyjęciem do szkolnej społeczności. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klas I B, II D i II CM pod kierunkiem polonistki Joanny Woss przy muzycznym wsparciu nauczyciela muzyki Macieja Naczka.