Święto szkoły w 100-lecie patronów

Utworzono: 13-05-2024

W 100-lecie powstania Lasów Państwowych, Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach obchodziła Święto Szkoły. Oficjalne uroczystości zorganizowane zostały w miniony piątek (10.05).

28 czerwca 1924 roku prezydent Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie o statucie Lasów Państwowych. Obecną formę organizacyjną nadała Lasom Państwowym ustawa z 28.09.1991 r. Aktualnie to największa w Unii Europejskiej organizacja opiekująca się lasami publicznymi. Oprócz zrównoważonej gospodarki leśnej, Lasy Państwowe wdrażają i realizują różnego rodzaju programy, których założeniem jest szeroko pojęta ochrona przyrody. W 2013 r. za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska, LP wyróżnione zostały nagrodą UNESCO. Leśnicy polscy patronują również Szkole Podstawowej w Leśnicach w gm. Nowa Wieś Lęborska. Stąd podczas uroczystości Dnia Szkoły, zarówno w wystąpieniach gości, jak i w przygotowanym przez młodzież programie artystycznym dominowały elementy związane z lasami i ekologią. Warto przypomnieć, że szkoła w Leśnicach, jako pierwsza w Polsce przyjęła, jako patronów, polskich leśników.

Społeczności szkolnej w tym szczególnym dniu towarzyszyli goście: senator RP Kazimierz Kleina, Iwona Mielewczyk – radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski, Szymon Medalion – wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Roman Downar-Zapolski – przewodniczący Rady Gminy w NWL i Beata Sobańska-Zając – starszy wizytator ze słupskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Nie zabrakło rzecz jasna leśników. Był m.in. Piotr Mądrzak – nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork, a także reprezentanci nadleśnictw w Wejherowie, Strzebielinie, Łupawie i Cewicach, które reprezentował Adam Dominiecki, radny Powiatu Lęborskiego. W święcie szkoły uczestniczyli także przedstawiciele oświaty gminy NWL, instytucji pomocy społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej. – To dla nas nadzwyczajna chwila, gdyż pozwala nam wspólnie celebrować nie tylko tradycję, ale pozwala spojrzeć wstecz na bogatą historię leśnictwa w Polsce, doceniać rolę Lasów Państwowych w ochronie naszego dziedzictwa naturalnego. Patron to duch opiekuńczy szkoły. Pełni istotną rolę w kształtowaniu tożsamości szkoły, budowaniu więzi społecznościowej oraz motywacji do nauki i rozwoju osobowego. Leśnicy polscy jako nasi patroni symbolizują troskę, zaangażowanie i oddanie w pielęgnowaniu naszej przyrody. Ich praca to nie tylko zawód, ale także powołanie, które wymaga połączenia wiedzy, umiejętności praktycznych i pasji do ochrony naszych lasów i środowiska naturalnego – mówiła Mariola Motyl, dyr. SP w Leśnicach.

Senator RP Kazimierz Kleina wręczył szkolnej społeczności, na ręce dyr. placówki, Medal Senatu. – Jako uczniowie tej szkoły wiecie o lasach niemal wszystko. Uczą was o nich nauczyciele, macie wsparcie grona fachowców w osobach pracowników Lasów Państwowych. Niech ten medal będzie docenieniem waszych dotychczasowych osiągnięć i motywacją do zgłębiania wiedzy na temat lasów, ekologii i tego wszystkiego, co sprawia, że ludzie będą umieli tak teraz, jak i w przyszłości żyć w zgodzie z naturą i odpowiedzialnie korzystać z jej zasobów – mówił senator K. Kleina.

Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska, składając okolicznościowe życzenia, wraz z upominkami przekazała list gratulacyjny. - To w tej szkole, jak w mało której, idee patrona realizowane są nie tylko poprzez kultywowanie tradycji i szacunek dla symboli. To również realna praca nad ekologicznym rozbudzaniem młodego pokolenia, kształtowaniem charakterów w poszanowaniu dla natury i dobra nie do przecenienia, jaki stanowią lasy wraz z całym bogactwem wszelkich form życia – głosiła treść listu starosty uzupełniając życzenia dalszego rozwijania współpracy z leśnikami i zachętą do czerpania wprost z natury inspiracji do realizowania wspólnych rozwojowych projektów.

Wśród oryginalnych podarunków dla szkolnej społeczności znalazł się m.in. sprzęt sportowy, mikroskop od myśliwych oraz dwa drzewka – jedno od dyrektora szkoły w Łebieniu, Krzysztofa Wojtysiaka, a drugie – buk (– w symbolice: drzewo mądrości i opieki) wraz z bonem pieniężnym do wykorzystania na potrzeby szkoły, przekazał wójt Szymon Medalion.

Święto Szkoły stało się również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień w Powiatowym Konkursie Fotograficznym: „Mój Las – Jak go widzę”. Wśród laureatów znaleźli się: Paulina Maszota z Zespołu Szkół w Cewicach (I miejsce), Antoni Bonemberg ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (II miejsce) i Maja Pieniak ze Szkoły Podstawowej w Leśnicach (III miejsce). Sześć osób otrzymało wyróżnienia: Maja Jaworska (SP w Maszewie Lęb.), Maja Rydzewska (SP w Nowej Wsi Lęb.), Maria Gołąb i Paweł Mejna (ZS Cewice) oraz Gabriel Grzenkowicz i Maja Tutakowska (SP nr 1 w Lęborku).