Szkolenia dla przedsiębiorców, instytucji i samorządów z zakresu Funduszy Europejskich 2014-2020

Utworzono: 04-08-2015

 Szkolenia dla przedsiębiorców, instytucji i samorządów z zakresu Funduszy Europejskich 2014-2020 - 32 spotkania w 16 województwach

2015.07.29
Od 28 lipca do 25 września 2015 r. w całej Polsce zostaną przeprowadzone seminaria i warsztaty z zakresu dostępnych form wsparcia oraz zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
Szkolenie Gdańsk - 18.08.2015 - 19.08.2015
Program szkoleń

 • Fundusze Europejskie 2007-2013 – doświadczenia i wnioski,
 • Perspektywa 2014-2020 – struktura instytucjonalna, źródła informacji, podstawowe zasady dofinansowania,
 • Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 – 2020,
 • Regionalne Inteligentne Specjalizacje, obszary priorytetowe, cele i kierunki rozwoju województw,
 • Konkursy na poziomie krajowym i regionalnym, zasady przygotowania projektów, terminy naborów, warunki przyznawania dofinansowania, kryteria wyboru projektów i rozliczanie projektów.

 

Fundusze Europejskie na start i rozwój – szkolenia dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów w województwie pomorskim

2015.07.29
Zapraszamy na seminaria informacyjne, warsztaty, webinaria na temat możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich 2014-2020, których uczestnicy dowiedzą się: na jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie, jak ubiegać się o dotacje, gdzie szukać informacji na temat naborów wniosków oraz zasad przyznawania dotacji.
W programie seminariów informacyjnych realizacja trzech modułów:

 • Nowy okres programowania 2014-2020,
 • Programy Operacyjne – charakterystyka,
 • Niezbędnik wnioskodawcy.

Podczas warsztatów będzie możliwość przedyskutowania konkretnych pomysłów na projekty. Webinaria jako spotkanie on-line będą uzupełnieniem udziału w seminariach i warsztatach, poruszą tematy takie jak: innowacyjność, partnerstwa lokalne i projektowe, przedsiębiorczość w kontekście Funduszy Europejskich.
Czytaj więcej - http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/fundusze-europejskie-na-start-i-rozwoj-szkolenia-dla-przedsiebiorcow-organizacji-pozarzadowych-i-samorzadow-w-wojewodztwie-pomorskim/


 

„Fundusze Europejskie – jakie to proste” – szkolenia dla przedsiębiorców sektora MŚP

2015.07.29
W 16 miastach Polski ruszają dwudniowe szkolenia na temat możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, których uczestnicy dowiedzą się: na jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie, jak ubiegać się o dotacje, gdzie szukać informacji na temat naborów wniosków oraz zasad przyznawania dotacji.
Szkolenie Gdańsk - 18.08.2015 - 19.08.2015
W programie szkoleń m.in.:

 • Nowy okres programowania 2014-2020,
 • Programy Operacyjne – charakterystyka,
 • Niezbędnik wnioskodawcy, w tym warsztaty z wypełniania wniosków o dofinansowanie

 

Szkolenia dla przedsiębiorców,