Targi przyciągnęły tłumy

Utworzono: 16-11-2023

21 szkół podstawowych uczestniczyło w Powiatowych Targach Edukacyjnych. Jak co roku, impreza promująca ponadpodstawowe szkolnictwo powiatowe zorganizowana została w Powiatowym Centrum Edukacyjnym. Z wystawcami i uczestnikami spotkała się starosta Alicja Zajączkowska.

Nie tylko lęborskie podstawówki zainteresowane były ofertą oświatową lęborskich szkół branżowych i średnich. W imprezie wzięły udział m.in. szkoły z Rozłazina w gminie Łęczyce, Łęczyc w powiecie wejherowskim i Sierakowic w sąsiednim powiecie kartuskim. W hali Powiatowego Centrum Edukacyjnego, podczas trwającej pięć godzin imprezy promocyjno-wystawienniczej, oprócz szkół zaprezentowały się przedsiębiorstwa, dając możliwość poznania prawdopodobnych przyszłych pracodawców lub miejsc, w których będzie można odbyć praktyki zawodowe. Nie zabrakło instytucji, w tym Powiatowego Urzędu Pracy, czyli instytucji pośredniczącej w kontaktach pomiędzy pracodawcami i chętnymi do podjęcia zatrudnienia pracownikami. Oferta PUP jednak nie ogranicza się tylko do tej funkcji. Urząd pomaga zarejestrowanym bezrobotnym np. w uzyskaniu nowych kwalifikacji i uczestnictwo w programach kierowanych do poszczególnych grup osób poszukujących zatrudnienia. Tak jak w poprzednich latach, na piętrze budynku ulokowały się szkoły ogólnokształcące. Z uczestnikami targów i wystawcami spotkały się: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski i Ewa Burak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych lęborskiego starostwa – jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie i realizację zadań oświatowych w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski. – Bardzo się cieszę, że jest tak duże zainteresowanie ze strony odwiedzających – mówi starosta A. ZajączkowskaOferta oświatowa to jeden z elementów, z którymi można zapoznać się osobiście, w tym przez bezpośrednie rozmowy z uczniami poszczególnych jednostek. Kolejnym ważnym elementem jest możliwość poznania przyszłych pracodawców, ale w sposób swobodny, w luźnych rozmowach, w których można wypytać o warunki pracy, warunki płacowe, czy choćby o atmosferę w pracy, co jest zawsze bardzo ważnym elementem, ponieważ w pracy spędzamy znaczną część życia i oprócz godziwych zarobków, atmosfera i relacje międzyludzkie mają duże znaczenia dla poziomu satysfakcji, komfortu pracownika, a w końcu efektywności tego co się robi. Pytałam również uczniów, którzy wcielili się dzisiaj w rolę wystawców czy są zadowoleni z wyboru kierunku kształcenia i w znakomitej większości potwierdzili słuszność swoich decyzji. W przypadku placówek technicznych i branżowych, uczniowie doceniali to, że szkoły mają dobry kontakt z zakładami pracy, bo to ułatwia oswojenie się z przyszłym zawodem. Byli oczywiście też tacy, którzy stwierdzili, że niekoniecznie ich wybory okazały się w 100 proc. trafione, jednak mają „plan B” i kontynuują kształcenie, ponieważ wybrany kierunek otwiera drogę do kolejnych etapów kształcenia już w konkretnej branży, w której widzą swoją przyszłość.

W opinii starosty, impreza została bardzo sprawnie przygotowana i wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do jej zorganizowania należą się duże podziękowania. Z pobieżnych obliczeń wynika, że w ciągu zaledwie kilku godzin przez teren wystawienniczy przewinęło się ponad pół tysiąca odwiedzających – uczniów z VII i VIII klas szkół podstawowych.. Kolejna taka impreza za rok.