• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

W sobotę ratownicze mistrzostwa

W najbliższą sobotę, 14 września odbędą się XIX Powiatowe Mistrzostwa PCK i OC. Uczestnicy będą musieli wykazać się znajomością zasad i praktycznymi umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. Mistrzostwom patronuje Starosta Lęborski, Alicja Zajączkowska. Rywalizacja młodych ratowników rozpocznie się o godz. 8.30 w sali gimnastycznej I LO w Lęborku.

 

Celem Mistrzostw jest propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród całego społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży oraz zachęcanie do podnoszenia poziomu swoich umiejętności w tym zakresie.
Zadania konkursowe będą realizowane na pętli pozoracyjnej składającej się z 6 stacji umiejscowionych na terenie wokół LO nr 1. Tematyka pozoracji będzie nawiązywała do najczęściej spotykanych w życiu codziennym wypadków. Stopień trudności zadań nie będzie przekraczał wymagań podstawowego kursu pierwszej pomocy.

Współzawodnictwo w mistrzostwach ma wyłonić najlepszy zespół spośród wszystkich startujących drużyn reprezentujących szkoły ponadpodstawowe powiatu lęborskiego. To również element integracyjny, będący uzupełniającą formą kontaktów pomiędzy szkołami, jednostkami ratowniczymi oraz strukturami PCK i OC.

W powiecie lęborskim mistrzostwa organizowane są od 1999 roku, stanowiąc atrakcyjną formę ujednolicania standardów nauczania pierwszej pomocy.

Organizatorami Mistrzostw są: Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lęborku, Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku i Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Lęborku,

Mistrzostwa przeprowadzone zostaną w oparciu o „Regulamin Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK”.

Ocenie będą podlegały następujące elementy: bezpieczeństwo ratownika, ratowanie życia, wezwanie kwalifikowanej pomocy, udzielanie pierwszej pomocy, umiejętność samodzielnego działania każdego ratownika, kierowanie zespołem ratowników i pracą zespołu. Rolę jurorów pełnić będą ratownicy Ochotniczej Służby Ratowniczej w Lęborku pod nadzorem sędziego głównego mistrzostw, prezesa OSR, Daniela Mihuniewicza. OSR zapewni również odpowiednie przygotowanie grupy pozorantów, którą pokieruje Rafał Bocian. Członkowie służby wraz z wolontariuszami będą mieli za zadanie pokazanie jak najbardziej realnego obrazu zdarzenia wymagającego interwencji ratowniczej przy wykorzystaniu posiadanych zdolności aktorskich i przy użyciu środków pozoracyjnych własnych oraz przygotowanych przez OSR. W turniejowe szranki stanie sześć ekip, reprezentujących: I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjnego w Lęborku i Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi około godz. 11.45 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7. Tam też odbędzie się pokaz udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED. Warto dodać, że Lębork otrzymał trzy takie urządzenia, ufundowane miastu przez Farm Frites Poland SA, w związku z 25 rocznicą funkcjonowania tej firmy w Lęborku. Nowoczesne urządzenia zostaną umieszczone przy Hali Widowiskowo-Sportowej, Pływali Miejskiej „Rafa” i na dworcu PKP

Oprócz wymienionych, urządzenia AED od października będą dostępne także w biurowcu ZUS w Lęborku, przy siedzibie OSR w biurowcu dawnego ZWARu orazw innych miejscowościach powiatu lęborskiego: w Cewicach: przy Urzędzie Gminy, w Wicku przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz w Łebie przy Skwerze Rybaka.