Wizyta Marszałka w starostwie

Utworzono: 08-09-2021

Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska gościła dzisiaj Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego. Dyskusję zdominowały bieżące sprawy samorządowe oraz przygotowanie do nowego okresu programowania Unii Europejskiej.

Spotkanie samorządowców w Lęborku to nie przypadek. To tutaj właśnie niedługo rozpocznie się jedna z największych inwestycji regionu – budowa drogi ekspresowej S6. W toku niedawnego spotkania z samorządowcami, przez których tereny będzie przebiegała trasa z wykonawcą inwestycji, podniesiona została kwestia wykonania chociaż w niezbędnej części obwodnicy Lęborka, która ruch z S6 w kierunku Łeby wyprowadzi całkowicie poza ścisłe centrum Lęborka. Podjęcie takiej inwestycji leży właśnie w gestii marszałka i samorządu wojewódzkiego. Decyzje w kwestii finansowania samorządowych inwestycji wojewódzkich wiążą się ściśle z podziałem środków unijnych w nowym okresie programowania UE i tworzonymi w związku z tym nowymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi, angażującymi środki w odpowiednich proporcjach na konkretne cele i zadania. Temat ten omawiany był m.in. podczas piątkowego spotkania subregionu słupskiego w sali Słupskiego Inkubatora Technologicznego, prowadzonym przez Wicemarszałka Leszka Bonnę, w którym oprócz przedstawicieli Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, uczestniczyli starostowie powiatów subregionu słupskiego wraz z osobami odpowiedzialnymi za właściwe zagospodarowanie środków unijnych.

Kolejnym z ważnych tematów była kwestia pilnej modernizacji linii kolejowej nr 229 z Lęborka do Łeby, o co wnioskował Zarząd Powiatu Lęborskiego do prezesa PKP PLK S.A. Oprócz korzystnego wpływu na dobre skomunikowanie rejonu powiatu lęborskiego, modernizacja i elektryfikacja tej kolejowej arterii jest niezbędna w kontekście rozpoczętej już realizacji przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne projektu utworzenia Morskich Farm Wiatrowych na Bałtyku oraz nowej roli portu w Łebie, który od momentu rozpoczęcia realizacji inwestycji, będzie pełnił rolę portu technicznego dla MFW. Znacznym wyzwaniem logistycznym będzie również przebudowa i dostosowanie łebskiego portu do wymagań MFW. Zarówno modernizacja portu jak i jego późniejsza trwała eksploatacja na potrzeby MFW będzie wiązała się z wzmożonym transportem materiałów, technologii oraz obsługi inżynieryjno-technicznej, czego w całości nie będzie w stanie udźwignąć DW 214, którą zazwyczaj podróżują nad morze turyści.

Rozmowy w starostwie zakończyły się konstruktywnymi wnioskami, uwzględniającymi tak potrzeby rozwoju regionalnego, jak i możliwości finansowania przedsięwzięć stosownie do możliwych dofinansowań unijnych. Marszałek zadeklarował wnikliwą analizę przedstawionych pomysłów i skonfrontowanie ich z założeniami rozwojowymi regionu pomorskiego.