Wyróżnienia w Światowy Dzień Cukrzycy

Utworzono: 22-11-2021

„Światowy Dzień Cukrzycy” był okazją do uroczystego spotkania członków lęborskiego Zarządu Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Oprócz wymiaru okolicznościowego, spotkanie miało również charakter szkoleniowy.

Okazją do uroczystego spotkania była 40. rocznica działalności krajowych struktur Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, ubiegłoroczny jubileusz 30-lecia PSD w Lęborku oraz przypadająca na przyszły rok 100. rocznica odkrycia insuliny.
W gronie kilkudziesięciu uczestniczących w spotkaniu osób, wyróżnienia otrzymały osoby najbardziej zasłużone dla rozwoju stowarzyszenia, uczestniczące w ważnym procesie działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej na temat cukrzycy, jej skutków, oddziaływania na codzienne funkcjonowanie oraz umiejętności zachowania dobrej jakości życia. Wykład pt. „ABC cukrzycy” wygłosiła Krystyna Kiedrowicz z Pomorskiego Oddziału PSD. Ewa Drygasiewicz, prezes pomorskiego PSD wręczyła, w imieniu Anny Śliwińskiej, prezesa Zarządu Głównego stowarzyszenia, okolicznościowe medale samorządowcom zasłużonym dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i osób z cukrzycą w Polsce. W gronie wyróżnionych znalazła się Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski oraz burmistrz Witold Namyślak i sekretarz miasta Marian Kurzydło. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku jest prężnie działającą organizacją działającą na rzecz środowiska. Współtwórcą oddziału w Lęborku był ponad 30 lat temu Henryk Thermann, który również z otrzymał gratulacje i wyróżnienie z rąk prezes Ewy Drygasiewicz. Za działania na rzecz lęborskich diabetyków, wyróżnienia otrzymały także Dorota Kidrowska i Elżbieta Michalska. Starosta Lęborski, Alicja Zajączkowska przekazała na ręce Henryka Klinkosza, prezesa Zarządu Koła Miejskiego PSD w Lęborku pamiątkowy grawerton w uznaniu ponad 30-letniej działalności tej organizacji na rzecz lokalnych diabetyków. – Niezmiernie cieszę się, że jestem tu z wami – mówiła starosta A. Zajączkowska – Doceniam wszystkie wasze wysiłki i z dużą determinacją i skutecznością realizowane akcje informacyjne na temat cukrzycy wśród lokalnej społeczności. Pewna jestem, że wielu ludziom uświadomiło to czym jest cukrzyca, jak ważne jest monitorowanie poziomu cukru zanim jeszcze pojawi się realny problem, a także jak radzić sobie, kiedy ten problem zaistnieje.