• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży rozstrzygnięty

SPRAWOZDANIE Z ELIMINACJI POWIATOWYCH

XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  dla dzieci i młodzieży

w 2017 roku pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

 

Organizatorzy:

            Głównym Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju we współpracy z wydziałami ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich i starostw powiatowych.

            Na szczeblu Powiatu Lęborskiego honorowy patronat nad konkursem sprawowała Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski, a organizatorami byli:

 • Referat Bezpieczeństwa w Starostwie Lęborskim,
 • Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku,
 • Komendant Powiatowy PSP w Lęborku,
 • Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek oświatowo-wychowawczych powiatu lęborskiego

Cele i zadania Konkursu

Głównym zadaniem Konkursu było przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna a celem ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.  Konkursu w ocenie organizatorów jest również  formą promowania wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Warunki udziału w konkursie:

Konkurs miał charakter otwarty i mogli w nim uczestniczyć uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek wychowawczych powiatu lęborskiego,  w tym  w ośrodkach i domach kultury oraz  pracowniach.

Szkoły i inne placówki edukacyjne, które przystąpiły do konkursu przekazały do siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku dowolną liczbę wybranych prac plastycznych.

 

Prace oceniane były w następujących kategoriach:

I grupa – autorzy w wieku od 6. do 9. r. ż.,

II grupa – autorzy w wieku od 10. do 13. r. ż.,

III grupa – autorzy w wieku od 14. do nieukończonego 18 r. ż.,

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, którzy nie ukończyli 18 r. ż.

    

            Komisja powołana przez Dyrektora MDK w Lęborku w dniu do 10.04.2017 r. dokonała oceny i przyznała nagrody i wyróżnienia dla wykonawców najlepszych prac w każdej grupie wiekowej. Uroczyście nagrody rzeczowe i dyplomy zostały wręczone przez Starostę Lęborskiego w dniu 20.04.2017 r. na podczas uroczystości zorganizowanej w MDK w Lęborku.

            Najlepszych 5 prac /z każdej grupy wiekowej/ nagrodzonych na szczeblu powiatu zostanie przesłanych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i weźmie udział w etapie wojewódzkim konkursu w terminie do 10.05.2017 r. Prace wyróżnione na szczeblu wojewódzkim również zostaną nagrodzone. Eliminacje centralne odbędą  się w terminie do 7 czerwca 2017 r. – posiedzenie Komisji Konkursowej. Finaliści zostaną powiadomieni o terminie i miejscu zakończenia konkursu na szczeblu województwa i centralnym.

fot. MDK Lębork

 

Tweety użytkownika @PowiatLeborski