• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Z myślą o Seniorach

W piątkowe popołudnie, 31 lipca, Starosta Lęborski – Alicja Zajączkowska, spotkała się z Łukaszem Salwarowskim – Prezesem Stowarzyszenia MANKO, Redaktorem Naczelnym „Głosu Seniora” oraz Januszem Rosiakiem - Ambasadorem „Głosu Seniora” i Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Panowie zaproponowali Staroście przystąpienie (nazasadach partnerskich) do kampanii społecznościowej pn. „Solidarni z Seniorami – razem damy radę!”, której głównym celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej sytuacji Seniorów w dobie panującej pandemii koronawirusa, a przede wszystkim wsparcie odizolowanych od świata seniorów w naszym kraju, poprzez pomoc, rzetelną informację, edukację i aktywizację.

Kampania oparta jest na kilku działaniach, m. in. produkcji, promocji i emisji specjalnych materiałów filmowych, dedykowanych seniorom (wywiady i porady ze specjalistami, ekspertami i ambasadorami w Głosie Seniora TV), akcji promowania pomocy sąsiedzkiej i międzypokoleniowej (zakupy dla seniora) oraz wysyłki pocztowych Pakietów Wsparcia.

Przypomnijmy, że Powiat Lęborski już od wielu lat realizuje zadania skupione na polityce senioralnej. Był jednym, z pierwszych powiatów w Polsce, które wprowadziły tzw. Karty Senioralne, upoważniające do licznych zniżek. Od wielu lat, dla mieszkańców „Seniorów”, organizuje coroczne Fora.