Z niebieską wstążeczką u starosty

Utworzono: 02-04-2024

Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska spotkała się z przedstawicielkami władz Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”, któremu przewodniczy prezes Agnieszka Pujsza-Pomorska. Okazją był obchodzony co roku 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

2 kwietnia to symboliczna data, ustanowiona przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 r. jako przesłanie służące podnoszeniu świadomości społeczeństw o problemach osób w spektrum autyzmu i ich rodzin. Symbolem solidarności z tymi osobami jest kolor niebieski, często w formie przypinanej w widocznym miejscu na zewnętrznej odzieży, niebieskiej wstążki. Taką właśnie wstążką została obdarowana starosta przez przedstawicielki „Niebieskiego Skarbu”. Spotkanie było również okazją do rozmów o roli organizacji pozarządowych w kreowaniu i rozwijaniu rozwiązań, których celem jest ułatwienie funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu w społeczeństwie. Problem jest o tyle ważny, że zgodnie z ogólnoświatowymi statystykami, występowanie spektrum autyzmu zwiększyło się znacznie w ciągu ostatnich lat. Jeszcze w latach 80. XX w. autyzm diagnozowano u jednego dziecka na 2 tys., co stanowiło 0,05 proc. Obecnie wskaźnik ten sięga 1 proc. Oznacza to, że wśród wszystkich osób z niepełnosprawnością w wieku do 16 lat, jedna piąta to osoby ze spektrum autyzmu lub zespołem Aspergera. Stąd też, oprócz społecznego wsparcia, istotne jest zapewnienie powszechnego dostępu do diagnozy i terapii, systemu wsparcia dla osób z autyzmem i wdrożenia programu Światowej Organizacji Zdrowia dla ich opiekunów. Powiat Lęborski od lat wspiera w miarę finansowych możliwości działania organizacji pozarządowych, w tym właśnie przeznaczając środki, w ramach umów grantowych, na organizację działań w ramach Światowego Dnia Autyzmu w powiecie lęborskim.