• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Z wiaduktem łatwiej

Od blisko dwóch tygodni łatwiej poruszać się pojazdami po stolicy powiatu lęborskiego. Zakończył się remont mostu przez rzekę Łebę i Okalicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w Lęborku – kierowcy mogą odetchnąć z ulgą.

Remont mostu rozpoczął się 22 sierpnia 2019 roku i miał być standardowym remontem okresowym, jednak już po rozpoczęciu prac okazało się, że stan techniczny mostu jest gorszy, niż można było to określić na podstawie wstępnie przeprowadzonych ekspertyz. Po skuciu betonowej otuliny obiektu stwierdzono, że degradacja elementów konstrukcyjnych jest na tyle głęboka, że konieczne jest opracowanie rozwiązania zamiennego, umożliwiającego wzmocnienie słupów i rygli podpór mostowych. Czas robót znacznie wydłużył się z powodu zwiększonego ich zakresu i koniecznych do wykonania dodatkowych opracowań projektowych. Ostatecznie remont zakończył się 29 maja br. Odbiór końcowy odbył się 9 czerwca. – Zakres przeprowadzonych prac obejmował: przebudowę skrzydeł przyczółków mostu, wykonanie płyt przejściowych, naprawę uszkodzeń betonu na spodzie konstrukcji przęseł, wykonanie wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, wykonanie nowych szczelnych dylatacji bitumicznych ustroju oraz dylatacji schodów, wykonanie nowej nawierzchni chodników z żywic syntetycznych, wykonanie nowej izolacji pomostu wraz z odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogowej, umocnienie brzegów rzeki i umocnienie skarp – poinformowała Izabela Mazur, Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Wykonawcą prac była firma WANT Sp. z o.o., nadzór inwestorski sprawował MILAG – Michał Łaga, zaś nadzorem autorskim inwestycję objął TRAB – Mosty Zbigniew Bartnikowski. Całkowity koszt zadania wyniósł 3.732.304,79 zł.