Zakończenie projektu ,,Za życiem’’

Utworzono: 03-07-2024

W szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski został zrealizowany projekt wynikający z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem’’,
w części dotyczącej zadania 5.5 ,,Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych’’, na które Powiat Lęborski otrzymał od Ministra Edukacji i Nauki wsparcie finansowe. Program realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował odbycie szkoleń przez nauczycieli, a następnie przeprowadzenie
4 godzin zajęć z uczniami, które zostały zrealizowane w 2023 r. ze środków przyznanych z dotacji. Drugi etap obejmował przeprowadzenie 8 godzin zajęć z młodzieżą w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Udział w przedsięwzięciu wzięło 5 jednostek:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku
  2. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku,
  3. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku,
  4. Powiatowe Centrum Edukacyjne im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku,
  5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku.

W projekcie wzięło udział 14 nauczycieli, którzy łącznie w 2023/2024 roku przeprowadzili 204 godziny zajęć. W zajęciach uczestniczyło 744 uczniów. Uczniowie wysłuchali warsztatów o charakterze profilaktycznym odnośnie kształtowania postaw prozdrowotnych  i prorodzinnych. Zdobyli wiedzę z zakresu świadomego rodzicielstwa, zdrowia prokreacyjnego, dojrzałej miłości czy zagrożeń współczesnego świata.