Zaproszenie na III sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Utworzono: 06-06-2024

 

Szanowni Państwo
Zapraszam na III sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 12 czerwca 2024 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu Lęborskiego w okresie od 22 maja 2024 r. do 4 czerwca 2024 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Lęborskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz podjęcie uchwały.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                           Mirosław Tandek