Zaproszenie na promocję książki pn. "Czarnówko, stan, 5"

Utworzono: 24-01-2019
Dyrektor Muzeum w Lęborku serdecznie zaprasza  dnia 31.01.2019 r. (czwartek) godz. 14.00 do SALI RAJCÓW ratusza miejskiego na promocję książki CZARNÓWKO, STAN. 5 Osiem grobów okazałych - narodziny nowych elit w II wieku po Chr. w basenie Morza Bałtyckiego.
 
Publikacja została wydana w ramach projektu "Blask kruszcu
i pokusy Rzymu. Okazałe groby z okresu wpływów rzymskich na 
nekropoli w Czarnówku, pow. lęborski" realizowanego przez Muzeum w Lęborku
z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeologicznych".

Zaproszenie na promocję