Zmiany kadrowe w Lęborskim Batalionie Zmechanizowanym

Utworzono: 11-09-2023

Podpułkownik Michał Michalski został nowym dowódcą 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego. Zastąpił na stanowisku ppłk. Michała Pietrzaka, który rozkazem personalnym dyrektora Departamentu Kadr otrzymał nominację na Szefa Wydziału Operacyjnego w Sztabie 12. Dywizji Zmechanizowanej.

Przed objęciem dowództwa lęborskiego garnizonu Michał Michalski, jeszcze w stopniu majora, pełnił funkcję Szefa Sekcji Operacyjnej w Sztabie 7. Brygady Obrony Wybrzeża. Zmiany kadrowe na stanowisku dowódcy jednostki odbyły się zgodnie z przewidzianym ceremoniałem wojskowym. Dokonania dotychczasowego dowódcy docenił gen. Roman Kopka, Dowódca 7.Brygady Obrony Wybrzeża. – Dwa i pół roku dowodzenia. Kawał dobrej żołnierskiej roboty – podsumowywał osiągnięcia odchodzącego dowódcy generał – Widziałem jak ten batalion realizuje zadania, jak żołnierze podchodzą do obowiązków, jaką mają determinację i zaangażowanie w wykonywaniu zadań. Za to ci Michale dziękuję. Zostawiasz batalion dobrze przygotowany do realizacji zadań.

Jak mówił gen. Kopka – 1. LBZ to największy batalion w brygadzie, realizujący przeróżne zadania. Obecny był na wschodniej granicy, realizował zadania na poligonach. Posiada duży potencjał, który umiejętnie wykorzystują jego dowódcy. Podziękowaniom odchodzącemu dowódcy towarzyszyły życzenia dla jego następcy – zwłaszcza te dotyczące satysfakcji z pracy i zadowolenia ze stale rosnącego poziomu wyszkolenia żołnierzy.

Po oficjalnym przekazaniu sztandaru, proporca rozpoznawczego, podpisaniu dokumentów i przyjęciu przez gen. Kopkę meldunków o gotowości do przekazania i przyjęcia obowiązków, nastąpiło formalne przekazanie dowództwa nad garnizonem.

W uroczystości, oprócz żołnierzy batalionu, uczestniczyli przedstawiciele innych formacji wojskowych, związku byłych żołnierzy, służb mundurowych, pracownicy cywilni jednostki, a także harcerze, młodzież z klas mundurowych Powiatowego Centrum Edukacyjnego i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wojska Polskiego. W imieniu jednostek samorządu terytorialnego, ppłk. Pietrzaka żegnali: Danuta Mikołajczyk – sekretarz powiatu, reprezentująca Starostę Lęborskiego i burmistrz Lęborka Witold Namyślak. – W imieniu władz samorządowych Powiatu Lęborskiego składam Panu serdeczne podziękowania za służbę w lęborskim garnizonie i skuteczne dowodzenie 1 Lęborskim Batalionem Zmechanizowanym. Okres dowodzenia przez pana jednostką przypadł na szczególny czas konfliktu zbrojnego w Ukrainie i zagrożeń bezpieczeństwa na wschodniej granicy Polski. Dowodzeni przez pana żołnierze uczestniczyli skutecznie w działaniach zabezpieczających polsko-białoruskieą granicę, o czym świadczą wyrazy uznania ze strony innych formacji mundurowych i samorządowców nadgranicznych jednostek samorządu terytorialnego, podkreślające profesjonalizm i świetne wyszkolenie żołnierzy z Lęborka – mówiła D. Mikołajczyk - Dziś przekazuje pan dowództwo swojemu następcy nad jednostką, która systematycznie z roku na rok ugruntowuje swoją pozycję i rolę społeczną na trwale wpisując się w krajobraz społeczny powiatu lęborskiego. Życzę zdrowia, dynamicznego rozwoju żołnierskiej kariery, wielu powodów do dumy z wypełniania zadań zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Głos zabrali również ustępujący i nowo mianowany dowódca. – Ze wszystkich zadań wywiązywaliście się w stopniu bardzo dobrym i wzorowym – mówił do zebranych na placu apelowym żołnierzy ppłk PietrzakNa szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, że gdziekolwiek realizowaliście swoje zadania, zostawialiście po sobie jak najlepsze wrażenie i zostaliście dobrze zapamiętani. Nigdy się na was nie zawiodłem.

Podziękowania trafiły również do cywilnych pracowników, dzięki których zaangażowaniu, jednostka mogła funkcjonować bez przeszkód.

Nowo mianowany dowódca część wojskowej kariery odbył w lęborskiej jednostce. Obecnie powrócił tu w roli dowódcy. Ppłk Michalski dziękował za zaufanie dowódcy brygady, zapewnił o woli dobrej współpracy z samorządem lokalnym oraz zapewnił, że będzie kontynuował misję poprzedniego dowódcy w kwestii podnoszenia kwalifikacji i wyszkolenia podległych żołnierzy. – Czeka nas mnóstwo nowych zadań i ich wykonanie nie będzie łatwe, ale jestem spokojny, że każde z nich zostanie wykonane na najwyższym poziomie – mówił ppłk Michalski – Ze swej strony mogę obiecać, że zrobię wszystko, aby dowodzić batalionem mądrze w sposób z jednej strony wymagający, a z drugiej rozumiejący wasze potrzeby. To dla mnie ogromny zaszczyt, że jestem od dzisiaj waszym dowódcą.