• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zdolni z Pomorza

Zapraszam do składania wniosku na rok szkolny 2019/2020


Zapraszam wszystkich uczestników projektu "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski" (rok szkolny 2019/2020) do składania wniosku na realizację celów związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów, do dnia 24 lipca 2020 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”


Młode, zdolne, kreatywne osoby, które potrzebują wsparcia, żeby rozwinąć swój talent, zapraszamy do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

 

Zapraszamy uczennice i uczniów klas:

- VII – VIII szkół podstawowych

- szkół ponadpodstawowych

- w uzasadnionych przypadkach, z wcześniejszych klas szkoły podstawowej, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie dziedzin objętych wsparciem w ramach projektu.

 

W ramach projektu oferujemy wsparcie w zakresie obszarów:

 1. matematyka, fizyka, informatyka
 2. biologia, chemia
 3. kompetencje społeczne (w którym miejsce dla siebie odnajdzie uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, WOS, sztuki, filozofii itp.)

 

W ramach projektu oferujemy:

 1. formy wsparcia o zasięgu regionalnym

- obozy naukowe,

- konkursy indywidulane,

- portal edukacyjny

- warsztaty specjalistyczne (projektowe)

- spotkania i warsztaty autorskie.

 

 1. formy wsparcia o zasięgu lokalnym

-  ciekawe zajęcia pozalekcyjne z autorskim programem

- warsztaty rozwijające kreatywność

- refundacja kosztów dojazdu na spotkania akademickie

- stypendium

- uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo – technologicznych, spotkania z naukowcami)

- opieka metodyczno – pedagogiczna

 

 

 

 

 1. Akademickie formy wsparcia

(Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie, w tym wykład, ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach oraz pracowniach
 • warsztaty tematyczne

REKRUTACJA

 1. Jeżeli chcesz przystąpić do bezpłatnego udziału w projekcie:
  1. pobierz dokumenty ze strony internetowej www.powiat-lebork.com lub www.zsmi.pl wypełnij je i złóż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A do dnia 03.07.2020 r.

W imieniu niepełnoletnich uczniów i uczennic zgłoszenia dokonują rodzice.

 1. zaprosimy Cię na specjalistyczne testy psychologiczne i poinformujemy o dalszych krokach.

Jeżeli będziesz chciał/będziesz chciała uczestniczyć w grupie biologiczno – chemicznej lub rozwijającej kompetencje społeczne poprosimy Cię o napisanie własnego projektu.

Jeżeli będziesz zainteresowany/zainteresowana naukami ścisłymi przejdziesz test uzdolnień kierunkowych (TUK).

 1. Uczniowie i uczennice, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
 1. Uczniowie i uczennice, którzy chcą kontynuować uczestnictwo w projekcie w tym samym obszarze, w którym uczestniczyli uprzednio w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolnych z Pomorza”, korzystają z rekrutacji w trybie kontynuacji uczestnictwa:

 

 • składają arkusz nominacji i oświadczenie do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego zorganizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1,
 • komisja weryfikuje informacje i podejmuje decyzję dot. zakwalifikowania ucznia/uczennicy.   

 

TERMINY

- zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 03.07.2020 r.

- praca nad projektem – do 10.09.2020 r.

- przekazanie rezultatu projektu – do 11.09.2020 r.

- prezentacja projektów – do 03.10.2020 r.

 

Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Wyjazdy akademickie dla uczniów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” roku szkolnym 2019/20


„Liczby zespolone a geometria”

7 grudnia 2019 r. na Politechnice Gdańskiej,  uczniowie szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych Lokalnego Centrum Nauczania w Lęborku uczestniczyli 
w spotkaniu akademickim pt. „Liczby zespolone a geometria”. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu w sali audytoryjnej Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej. Prowadzący zapoznali uczestników z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami dotyczącymi liczb zespolonych. Uczniowie zobaczyli i porównali postać algebraiczną i trygonometryczną liczby zespolonej. Do dyspozycji uczestników były tablety, na których mogli już podczas wykładów wykonywać ćwiczenia w programie GeoGebra.

Po części teoretycznej przyszedł czas na część praktyczną. Na ćwiczeniach prowadzący mieli przygotowane zadania dla uczestników, które należało rozwiązać. Na zajęciach laboratoryjnych
w pracowni komputerowej tematyka była już bardziej zaawansowana. Zadania na poziomie olimpiady rozwiązywano przy pomocy wspomnianego wcześniej oprogramowania GeoGebra oraz MATLAB. Rozwiązania zadań zapisywano w języku liczb zespolonych.

Uczestnicy  chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Zwłaszcza, że zdobyta wiedza pomoże uczniom w przyszłości w rozwiązywaniu trudnych problemów matematycznych.

 

„Twierdzenie Pitagorasa jakiego nie znacie”.

7 grudnia 2019 r. uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w zajęciach na Politechnice Gdańskiej, w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - powiat lęborski”. Tematem spotkania akademickiego było: „Twierdzenie Pitagorasa jakiego nie znacie”. Spotkanie zostało przygotowane i poprowadzone przez pracowników Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość. Zajęcia skierowane były do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

 

Uczestnicy poznali tajemnice największego skarbu geometrii – twierdzenia Pitagorasa. Zajęcia rozpoczęły się od wykładu na którym uczniowie zostali zapoznani z różnymi obliczami tego twierdzenia, z którymi nie spotkają się w szkole na zajęciach z matematyki. Prowadzący pokazali kilka różnych dowodów tego twierdzenia, w tym m.in. prezydenta Stanów Zjednoczonych Jamesa Garfielda oraz Leonarda da Vinci. Wykład spełnił oczekiwania uczniów, był pełen ciekawostek i zaskakujących historii. Można było usłyszeć co wspólnego z twierdzeniem Pitagorasa miały wylewy Nilu w dawnym Egipcie. Po części teoretycznej przyszedł czas na zajęcia laboratoryjne. Uczniowie konstruowali na nich księżyce Hipokratesa i ślimaki Teodorosa. Po przerwie na zregenerowanie uczniowie spotkali się na ćwiczeniach, na których rozwiązywali zadania i tworzyli fraktalne drzewa Pitagorejskie.

Uczniowie po zajęciach byli bardzo usatysfakcjonowani. Zarówno sposób prowadzenia wykładów oraz ćwiczeń a także tematyka przypadły słuchaczom do gustu. Nie mogą doczekać się kolejnego spotkania akademickiego !!!

 

FORMULARZE DOKUMENTÓW dla uczestnika projektu ,,Zdolni z Pomorza – powiat lęborski’’ na rok szkolny 2019/2020


 

 1. Deklaracja.
 2. Formularz danych osobowych uczestnika projektu.
 3. Oświadczenia.

 

NOWE !!! FORMULARZE DOKUMENTÓW dla uczestnika projektu ,,Zdolni z Pomorza – powiat lęborski’’


 

 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
 2. Regulamin rekrutacji uczniów
 3. Deklaracja
 4. Załączniki do regulaminu uczestnictwa w projekcie

WYJAZDY AKADEMICKIE cz. 2


ZAJĘCIA Z FIZYKI:

W dniu 2 lutego 2019 r. uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Gdański. Głównym tematem zajęć były sposoby wytwarzania stałego i zmiennego prądu elektrycznego oraz metody ich wzajemnego przetwarzania. Po omówieniu praw przepływu prądu, podzielenie na grupy uczniowie, wykonywali doświadczenia, podczas których dowiedzieli się w jaki sposób prąd kształtuje życie współczesnego człowieka.

Niemniej zajmujące okazało się być spotkanie zorganizowane przez Akademię Pomorską w Słupsku w dniu 13 kwietnia 2019 r., na wstępie którego wykład pt. „Fizyka w grach” rozbudził w uczestnikach ciekawość i chęć analizy np.: konstrukcji zbudowanej z klocków, dlaczego strzałki na przyssawkę trzymają się takiej powierzchni.

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI:

W dniu 18 maja 2019 r. na Politechnice Gdańskiej miało miejsce spotkanie akademickie, na którym grupa młodzieży poznała różne metody rozwiązywania układów równań oraz ich znaczenie i zastosowanie w życiu codziennym: między innymi w łączności satelitarnej, telewizji cyfrowej i nawigacji GPS. Podczas spotkania uczniowie mieli szansę  rozwiązywać równania przy pomocy najnowszego kalkulatora naukowego ClassPad II oraz innych programów komputerowych.

 

Rekrutacja 2019/2020 – do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”


05.06.2019 r. rusza rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 19.06.2019 r. w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.

Formularze oraz szczegółowe informacje poniżej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie ,,Zdolni z Pomorza – powiat lęborski''.

2. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia oraz wydanie opinii.

3.Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

4.Lista wymaganych osiągnięć uzyskanych w olimpiadach i wojewódzkich konkursach.

5.Wniosek o zmianę LCNK.

6.Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych w obszarach: biologii, chemii oraz kompetencji społecznych.

Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:

 • obszar matematyki, fizyki lub informatyki
 • obszar biologii lub chemii
 • obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):

 • obozy naukowe
 • konkursy indywidualne i zespołowe
 • naukowe konferencje uczniowskie
 • portal edukacyjny
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe)
 • spotkania i warsztaty autorskie

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):

 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)

3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
 • warsztaty tematyczne
 • opieka mentorska
 • e-learning

Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją:

Rekrutacja dotyczy:

 • uczniów obecnych klas VI, VII szkół podstawowych,
 • uczniów klas II – III gimnazjów
 • uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.

Informacja o terminach dot. rekrutacji:

REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do 19.06.2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.

Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,
 3. test uzdolnień kierunkowych.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

Planowany terminarz rekrutacji:

 • do 19 czerwca 2019 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • do 6 września 2019 r. – badania w PPP
 • 29 września 2019 r. – Test uzdolnień kierunkowych

REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do 19.06.2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.

Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 3. przekazanie rezultatu projektu,
 4. prezentacja projektów,
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.

Planowany terminarz rekrutacji:

 • do 19 czerwca 2019 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • do 6 września 2019 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
 • do 6 września 2019 r. – przekazanie rezultatów projektów
 • do 7 września 2019 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
 • do 4 października 2019 r. – przygotowanie list rankingowych dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

Wyjazdy na spotkania akademickie


Za nami pierwsze wyjazdy akademickie uczestników projektu ,,Zdolni z Pomorza", którzy mieli okazję nabyć nowe umiejętności przy boku specjalistów.

 1. ZAJĘCIA Z INFORMATYKI:

16 marca 2019 r. uczniowie uczestniczyli w spotkaniu akademickim w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku. Tematem przewodnim było wprowadzenie do programowania mikrokontrolerów. Uczniowie zostali zapoznani z podstawami elektroniki.

Podczas zajęć wykorzystano rozwiązania Arduino, płytki stykowe i różne komponenty elektroniczne. Celem szkolenia było samodzielne wykonanie przez kursantów prototypu układu elektronicznego z wykorzystaniem mikroprocesora.

Uczestnicy spotkania akademickiego na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w dniu 23 marca 2019 roku dowiedzieli się jak ożywić stronę internetową za pomocą animacji w XHTML5 i CSS2.Na zajęciach wykorzystano animacje poklatkowe oraz tak zwane efekty przejścia aby strona internetowa nabrała życia i mogła się dynamicznie zmieniać.

 

 

2. ZAJĘCIA Z BIOLOGII:

2 marca 2019 r. w ramach projektu ,,Zdolni z Pomorza” na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - Atheneum  Gedanense Novum młodzież uczestniczyła  w zajęciach z biologii. Uczniowie wysłuchali wykładu pt. ,,Współczesna diagnostyka i leczenie cukrzycy typu I u dzieci, a następnie wzięli czynny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych, które dotyczyły ,,Monitorowania glikemii dziś i jutro”, Nowoczesnej podaży insuliny dzieciom chorującym na cukrzycę typu I”,  ,,Wywiadu/rozmowy z pacjentem oraz jego rodzicami o codziennym życiu z cukrzycą”

15 marca 2019 r. na wydziale biologii Uniwersytetu Gdańskiego  podczas ,,Dni mózgu 2019” uczniowie brali udział w warsztatach laboratoryjnych pt. ,,Preparatyka tkanki nerwowej”, podczas których młodzież samodzielnie tworzyła preparaty tkanki nerwowej z mózgu szczura, a następnie wybarwiała swoje preparaty i obserwowała pod mikroskopem. Fascynujące wykłady pt. ,,Łasy umysł czyli skąd bierze się miejsce na deser”, ,,Neurochirurgia dziś i jutro” oraz ,,Historii kilka o dorastaniu” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

 3. ZAJĘCIA Z CHEMII:

Na spotkaniu akademickim 16 marca 2019 r. w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku uczniowie wysłuchali wykładu pt. „Kosmetyki – zrób to sam”, podczas którego zapoznali się między innymi z podstawowymi składnikami kosmetyków oraz poznali ich podstawowe rodzaje. Po zajęciach teoretycznych ,,młodzi chemicy” wykorzystując zdobyta wiedzę, samodzielnie wykonywali wybrane kosmetyki pielęgnacyjne tj. kremy, a następnie próbowali swoich sił w sporządzaniu szminek i błyszczyków.

W końcowej części ćwiczeń młodzież miała możliwość wykonania kosmetyków w  naturalnych na bazie  warzyw, owoców, a także przypraw. W wyniku pracy  i zaangażowania kursantów powstały takie kosmetyki jak peeling miętowo – ogórkowy, cynamonowy krem punktowy do cery problemowej oraz maseczki i kremy z kiwi.

FORMULARZE DOKUMENTÓW dla uczestnika projektu ,,Zdolni z Pomorza – powiat lęborski’’


Dokumenty do pobrania:

1. Deklaracja uczestnika projektu;

2. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru:
Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

3. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru:
Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;

4.Formularz Zakres danych osobowych uczestnika projektu
powierzonych do przetwarzania w zbiorze: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

5. Oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie.


Formularze dokumentów  będą również dostępne na stronie http://bit.ly/zdolnizpomorza-druki 

18.06.2018 R. RUSZA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU "ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT LĘBORSKI”.


 DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA SKŁADAĆ DO 02.07.2018 R. w sekretariacie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.

Formularze oraz szczegółowe informacje do pobrania ze strony:

http://zsmi.pl/rekrutacja-20182019-do-projektu-zdolni-z-pomorza-powiat-leborski/

    * oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych [1]
    * arkusz nominacji do projektu [2]
    * wniosek o przebadanie [3]
    * wyjaśnienie dotyczące badań przeprowadzanych podczas rekrutacji w
poradniach psychologiczno-pedagogicznych [4]
    * lista osiągnięć uprawniająca do indywidualnej ścieżki
rekrutacji [5]
    * zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych - biologia, chemia,
kompetencje społeczne [6]
    * regulamin rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat
lęborski" [7]

DZIEDZINY UZDOLNIEŃ WSPIERANE W RAMACH PROJEKTU:

    * obszar MATEMATYKI, FIZYKI lub INFORMATYKI
    * obszar BIOLOGII lub CHEMII
    * obszar KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (w którym miejsce dla siebie znajdą
uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS,
sztuka, filozofia itp..)

UCZNIOWIE BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE „ZDOLNI Z POMORZA” BĘDĄ
MOGLI SKORZYSTAĆ Z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa
pomorskiego):

    * obozy naukowe
    * konkursy indywidualne i zespołowe
    * naukowe konferencje uczniowskie
    * portal edukacyjny
    * warsztaty specjalistyczne (projektowe)
    * spotkania i warsztaty autorskie

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego:
Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):

    * zajęcia pozalekcyjne
    * warsztaty rozwijające kreatywność
    * refundacja kosztów dojazdu/stypendia
    * uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy,
parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)

3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia
Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański
Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa
Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

    * spotkania akademickie
    * zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
    * warsztaty tematyczne
    * opieka mentorska
    * e-learning

INFORMACJA O ETAPACH EDUKACYJNYCH I KLASACH OBJĘTYCH REKRUTACJĄ:

Rekrutacja dotyczy:

    * uczniów obecnych klas VI, VII szkół podstawowych,
    * uczniów klas II - III gimnazjów
    * uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.

INFORMACJA O TERMINACH DOT. REKRUTACJI:

REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w
projekcie w terminie do
02.07.2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul.
Okrzei 15A.

Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki
prowadzona jest
w następujących etapach:

    * złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,

    * badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym
indywidualnie,    * test uzdolnień kierunkowych.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych
osiągnięć w olimpiadach
i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

    * nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
    * uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w
konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

Planowany terminarz rekrutacji:

    * do 2 lipca 2018 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie
wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
    * do 10 września 2018 r. – badania w PPP
    * 29 września 2018 r. – Test uzdolnień kierunkowych

REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI
SPOŁECZNYCH

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w
projekcie w terminie do
02.07.2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul.
Okrzei 15A.

Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze
kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:

    * złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
    * realizacja projektu kwalifikacyjnego,
    * przekazanie rezultatu projektu,
    * prezentacja projektów,
    * badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym
indywidualnie.

Planowany terminarz rekrutacji:

    * do 2 lipca 2018 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie
arkusza nominacji
i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku    * do
10 września 2018 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
    * do 20 września 2018 r. – przekazanie rezultatów projektów
    * do 5 października 2018 r. – prezentacja projektów przed komisją
rekrutacyjną
    * do 12.10.2018 r. – przygotowanie list rankingowych
    * dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1
miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych
osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej
formy rekrutacji:

    * nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
    * uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w
konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

Z poważaniem,

Grzegorz Popin
- opiekun pedagogiczno-metodyczny projektu "Zdolni z Pomorza - powiat
lęborski"Links:
------
[1] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_UODO.docx
[2] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_Arkusz_nominacji.docx
[3] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_wniosek.docx
[4] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_wyjasnienie_badan_ppp.docx
[5] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_lista_osiagniec.docx
[6] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_realizacja_projektow.docx
[7] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_regulamin.docx

WYJAZDY NA SPOTKANIA AKADEMICKIE


Za nami pierwsze wyjazdy akademickie uczestników projektu "Zdolni z Pomorza". Grupy uczniów, które miały okazję nabyć nowe umiejętności przy boku specjalistów to:

1. ZAJĘCIA Z INFORMATYKI (poziom gimnazjalny)

18 listopada 2017 r. w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku odbyło się spotkanie akademickie, którego tematem była Budowa maszyny drukującej w technologii FDM w praktyce, czyli – składamy drukarkę 3D. Uczestniczyło  w nim 5 uczniów z grupy informatycznej z poziomu gimnazjalnego oraz 1 uczeń z matematyki gimnazjalnej. . Na początku był przeprowadzony wykład na temat różnych technologii wydruku trójwymiarowego, a następnie w mniejszych grupach uczniowie rozpoczęli składanie drukarek. Podziałem pracy i przydzielaniem zadań zajmował się student PJATK. Uczniowie dzielnie pracowali i choć nie udało się złożyć sprzętu to byli zadowoleni z wyjazdu.

Relacja od strony PJATK na stronie: https://gdansk.pjwstk.edu.pl/aktualnosci-wi/relacja-ze-spotkania-akademickiego-z-dnia-18-11-2017-r/

 

2. ZAJĘCIA Z CHEMII (poziom ponadgimnazjalny)

25 listopada 2017 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie akademickie pn. "Spotkanie bez kwasów? Mamy swoje zasady!". Spotkanie rozpoczął wykład prowadzony przez prof. dr hab. inż. Barbarę Becker. Następnie uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach w laboratorium komputerowym, gdzie pracowali przy pomocy programu ChemSketch. Natomiast w trakcie laboratoriów eksperymentalnych uczniowie wcielili się w rolę detektywów i poszukiwali w zlewkach i probówkach śladów kwasów i zasad.

 

3. ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (poziom ponadgimnazjalny)

2 grudnia 2017 r. na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie akademickie pn. "Buntownicy, skandaliści, wariaci - czyli oblicza artystycznego radykalizmu" którzy....., łamią tabu, gwałcą konwencje, szokują i oburzają. Ale jednocześnie fascynują bezkompromisowością i odwagą. Każda epoka miała swoich artystów-odmieńców, którzy nie mieścili się w obowiązujących normach i w prowokacyjny sposób kwestionowali istniejący porządek świata. Taka prowokacja miewa niezwykłą siłę: każe nam zmierzyć się z najtrudniejszymi tematami, obnaża fałsz i obłudę, dotyka tego, czego najbardziej się boimy lub wstydzimy. Czasem staje się drogowskazem dla kolejnych pokoleń.

Spotkanie inauguracyjne - "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski"


W dniu 11 października 2017 r. odbyło się spotkanie inaugurujące zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”. Spotkanie zostało zorganizowane dla uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców.

 

Podczas spotkania zorganizowanego w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Lęborku (mieszczącym się w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku) Wicestarosta Elżbieta Godderis omówiła działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. Następnie opiekun pedagogiczno-metodyczny Grzegorz Popin przedstawił zasady realizacji projektu w roku szkolnym 2017/2018, m.in. przedstawił uczestników poszczególnych zajęć dodatkowych w projekcie, przedstawił nauczycieli prowadzących zajęcia, omówił zasady wyjazdów na spotkania akademickie (co najmniej dwa dla każdej grupy) oraz zaprezentował inne formy wsparcia realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i uczelnie wyższe uczestniczące w przedsięwzięciu strategicznym „Zdolni z Pomorza”. Po zakończeniu części oficjalnej nauczyciele prowadzący zajęcia spotkali się z uczniami i ich rodzicami na spotkaniach w grupach dotyczących realizowanych zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://www.powiat-lebork.com/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zdolni-z-pomorza-2/

Wyławiamy perełki – projekt „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”


 

Projekt „Zdolni z Pomorza” to dwadzieścia sześć projektów, wiele dodatkowych, atrakcyjnych form wsparcia, opieka mentorska, konkurs projektów, ale przede wszystkich 1246 utalentowanych uczniów, objętych wsparciem w ramach projektu. Uczniowie mogą uczestniczyć w spotkaniach akademickich organizowanych przez siedem szkół wyższych na

 

Projekt „Zdolni z Pomorza” to unikatowy w skali kraju pomysł objęcia kompleksową opieką szczególnie utalentowanych uczniów, który został wypracowany w projekcie innowacyjnym realizowanym w latach 2010-2014 przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Obecnie – ponownie korzystając z dostępnych środków unijnych  – samorząd  realizuje wspólnie z pomorskimi powiatami i największymi uczelniami – grupę 26 projektów, w ramach których wszechstronne wsparcie mogą uzyskać zarówno uczniowie uzdolnieni z matematyki, fizyki i informatyki, jaki i ci, którzy posiadają talenty w zakresie nauk przyrodniczych czy kompetencji społecznych, obejmujących takie przedmioty, jak: język polski, historia, filozofia.

Uczniowie mogą wziąć udział w spotkaniach akademickich organizowanych przez uczelnie wyższe (Akademię Morską w Gdyni, Akademię Pomorską w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Uniwersytet Gdański). 

 

Częścią przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza” jest projekt „Zdolni z Pomorza -powiat lęborski”.

W roku szkolnym 2016/2017 były prowadzone zajęcia dodatkowe:

 • dla gimnazjalistów: matematyka (p. Bogusław Kozłowski), fizyka (p. Andrzej Płocharski), informatyka (p. Wojciech Malicki), chemia (p. Joanna Sawińska-Majer), kompetencje społeczne (p. Natalia Zarańska)
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: matematyka (p. Bogusław Kozłowski), fizyka (p. Ireneusz Mańkowski), informatyka (p. Jarosław Leszczyk), biologia (p. Renata Chromczuk), kompetencje społeczne (p. Beata Hrycyk)

 


Miło nam poinformować o sukcesach uczestników projektu w Pomorskiej Lidze Zadaniowej – etap wojewódzki:

 • Chemia, szkoła gimnazjalna – laureatem został Artur Kamieniecki (III miejsce)
 • Fizyka, szkoła gimnazjalna – laureatką została Zuzanna Szybisty (II miejsce)
 • Informatyka, szkoły ponadgimnazjalne – laureatami zostali Maciej Wróblewski (I miejsce) i Jakub Piasecki (II miejsce)

Rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”


Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:

 • obszar matematyki, fizyki lub informatyki
 • obszar biologii lub chemii
 • obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)

 

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):

 • obozy naukowe
 • konkursy indywidualne i zespołowe
 • naukowe konferencje uczniowskie
 • portal edukacyjny
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe)
 • spotkania i warsztaty autorskie

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum
 Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):

 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)

3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
 • warsztaty tematyczne
 • opieka mentorska
 • e-learning

 

Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją:

Rekrutacja dotyczy:

 • uczniów obecnych klas VI szkół podstawowych,
 • uczniów klas I-III gimnazjów
 • uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.

 

Informacja o terminach dot. rekrutacji:

 

REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
14 lipca 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.

 

Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest
w następujących etapach:

 1. złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym
  indywidualnie,
 3. test uzdolnień kierunkowych.

 

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach
i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

 

Planowany terminarz rekrutacji:

 • do 14 lipca 2017 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • do 15 września 2017 r. – badania w PPP
 • 23 września 2017 r. – Test uzdolnień kierunkowych

 

REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
14 lipca 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.

 

Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 3. przekazanie rezultatu projektu,
 4. prezentacja projektów,
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.

 

Planowany terminarz rekrutacji:

 • do 14 lipca 2017 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji
  i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • do 15 września 2017 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
 • do 23 września 2017 r. – przekazanie rezultatów projektów
 • do 7 października 2017 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
 • do 21.10.2016 r. – przygotowanie list rankingowych
 • dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie

 

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
Rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Współpracujemy z Gminami oraz Szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wspierania ucznia szczególnie uzdolnionego!


 W dniu 5 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów gimnazjów i szkół podstawowych dotyczące organizacji systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie lęborskim oraz projektu “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Spotkanie odbyło się w dwóch turach: o godz. 09.00 w GOKiS Wicko – dla Gminy Wicko i Miasta Łeba oraz o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Lęborku - dla Gmin Cewice i Nowa Wieś Lęborska oraz Miasta Lębork.

Program spotkania obejmował następujące punkty:

 1. Otwarcie spotkania – Zebranych przywitały Starosta Lęborski Teresa Ossowska-Szara oraz Wicestarosta Elżbieta Godderis.
 1. System doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie lęborskim – został omówiony przez Panią Bożenę Murawską (doradca zawodowy – konsultant powiatowy, zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”)
  • Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie lęborskim (ankiety dla uczniów, dyrektorów szkół, doradców zawodowych).
  • Plan wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.
  • Identyfikacja osób zajmujących się problematyką doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach.
  • Program nauczania na poszczególnych poziomach edukacji, obszary celów szczegółowych.
  • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (wprowadzenie).
  • Poradnictwo indywidualne w PPP w Lęborku (opinie i orzeczenia).
  • Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.
  • Udział Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w realizacji zadań doradztwa zawodowego i wspieranie działań konsultanta wojewódzkiego i konsultantów powiatowych województwa pomorskiego.
 1. Projekt “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” – został przedstawiony przez Grzegorza Popina (opiekuna pedagogiczno-dydaktycznego w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”)
  • Omówienie form wsparcia na rok szkolny 2017/2018.
  • Omówienie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

 

Współpraca Powiatu Lęborskiego z Gminami leżącymi na obszarze powiatu (w tym szkołami gimnazjalnymi i podstawowymi) ma przyczynić się do kompleksowego wsparcia uczniów w celu umożliwienia im świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz w celu umożliwienia „szlifowania talentów” poprzez dodatkowe formy wsparcia.

 

Projekty „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” oraz „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja uzupełniająca dla uczniów/uczennic do projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”


Na podstawie § 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” (na rok szkolny 2016/2017) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ogłasza się rekrutację uzupełniającą dla uczniów/uczennic gimnazjum (klasy 1-3) i szkół ponadgimnazjalnych (klasy 1-3), która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

Obszar wsparcia, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca:

 • obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza”


Powiat Lęborski rozpoczął nabór do projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.

 

Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:

 • obszar matematyki, fizyki lub informatyki
 • obszar biologii lub chemii
 • obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)

 

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):

 • obozy naukowe
 • konkursy indywidualne i zespołowe
 • naukowe konferencje uczniowskie
 • portal edukacyjny
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe)
 • spotkania i warsztaty autorskie

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):

 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo--technologicznych, spotkania z naukowcami)

3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
 • warsztaty tematyczne
 • opieka mentorska
 • e-learning

 

Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją:

Rekrutacja dotyczy:

 • uczniów obecnych klas VI szkół podstawowych,
 • uczniów klas I-III gimnazjów
 • uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.

 

Informacja o terminach dot. rekrutacji:

 

REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie 10 czerwca 2016 r. - 24.06.2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 14A.

 

Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,
 3. test uzdolnień kierunkowych.

 

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

 

Planowany terminarz rekrutacji:

 • przygotowania (m.in. akcja informacyjna) – do 9 czerwca 2016 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – 10.06.2016 r.
 • do 24 czerwca 2016 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • 25.06.2016 – 15.09.2016 r. – badania w PPP
 • do 15.10.2016 r. – Test uzdolnień kierunkowych
 • do 21.10.2016 r. – przygotowanie list rankingowych

 

REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie 10 czerwca 2016 r. - 24.06.2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 14A.

 

Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 3. przekazanie rezultatu projektu,
 4. prezentacja projektów,
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.

 

Planowany terminarz rekrutacji:

 • przygotowania (m.in. akcja informacyjna) – do 9 czerwca 2016 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – 10.06.2016 r.
 • do 24 czerwca 2016 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • 25.06.2016 – 15.09.2016 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
 • do 30.09.2016 r. – przekazanie rezultatów projektów
 • do 15.10.2016 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
 • do 21.10.2016 r. – przygotowanie list rankingowych
 • dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie

 

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. REKRUTACJI:

Zapraszamy serdecznie Burmistrzów, Wójtów, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za edukację,  Dyrektorów szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień na spotkanie informacyjne dotyczące szczegółów rekrutacji do projektu dnia 09.06.2016 r. na godz. 13:30 (sala Audiowizualna ZSM-I, ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku).

 

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” – uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 152/2016 z 25.05.2016 r.
 • wzory wymaganych dokumentów:
  • wniosek
  • arkusz nominacji
  • oświadczenie,
 • Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, umożliwiających rekrutację w trybie „Otwartych drzwi”
 • Ulotka
 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dniu 09.06.2016 r.
 • Katalog propozycji tematycznych projektów kwalifikacyjnych

Zdolni z Pomorza


Celem projektu jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez  właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy.

 

Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:

 • obszar matematyki, fizyki lub informatyki

 • obszar biologii lub chemii

 • obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)

 

 

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Wartość projektu: 580.620,38 zł, w tym dofinansowanie dla Powiatu Lęborskiego 551.589,36 zł, wkład własny wniesiony przez Samorząd  Województwa Pomorskiego 29.031,02 zł.

 

W realizację projektu w imieniu Powiatu Lęborskiego zaangażowani będą:

 1. Starostwo Powiatowe w Lęborku – realizacja, koordynacja i zarządzanie

 2. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku – pełniący funkcję Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego

 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku – wsparcie psychologiczne oraz rekrutacja uczniów

 

 

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):

 • obozy naukowe

 • konkursy indywidualne i zespołowe

 • naukowe konferencje uczniowskie

 • portal edukacyjny

 • warsztaty specjalistyczne (projektowe)

 • spotkania i warsztaty autorskie

 

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):

 • zajęcia pozalekcyjne

 • warsztaty rozwijające kreatywność

 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia

 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo--technologicznych, spotkania z naukowcami)

 

3. akademickich formy wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie

 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)

 • warsztaty tematyczne

 • opieka mentorska

 • e-learning

Grupę docelową Projektu stanowią uczniowie szczególnie uzdolnieni, ich nauczyciele, psychologowie i pedagodzy oraz rodzice/opiekunowie.