Spotkanie inauguracyjne - "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski"

Utworzono: 12-10-2017

W dniu 11 października 2017 r. odbyło się spotkanie inaugurujące zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”. Spotkanie zostało zorganizowane dla uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców.

 

Podczas spotkania zorganizowanego w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Lęborku (mieszczącym się w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku) Wicestarosta Elżbieta Godderis omówiła działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. Następnie opiekun pedagogiczno-metodyczny Grzegorz Popin przedstawił zasady realizacji projektu w roku szkolnym 2017/2018, m.in. przedstawił uczestników poszczególnych zajęć dodatkowych w projekcie, przedstawił nauczycieli prowadzących zajęcia, omówił zasady wyjazdów na spotkania akademickie (co najmniej dwa dla każdej grupy) oraz zaprezentował inne formy wsparcia realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i uczelnie wyższe uczestniczące w przedsięwzięciu strategicznym „Zdolni z Pomorza”. Po zakończeniu części oficjalnej nauczyciele prowadzący zajęcia spotkali się z uczniami i ich rodzicami na spotkaniach w grupach dotyczących realizowanych zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: /projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zdolni-z-pomorza-2/

Spotkanie inauguracyjne -
Spotkanie inauguracyjne -
Spotkanie inauguracyjne -
Spotkanie inauguracyjne -
Spotkanie inauguracyjne -
Spotkanie inauguracyjne -
Spotkanie inauguracyjne -