DODATKOWE staże i praktyki zawodowe w okresie wrzesień-październik 2021 r.

Utworzono: 01-09-2021

 

ZACHĘCAMY PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO WSPÓŁPRACY W 2021 ROKU Z POWIATEM LĘBORSKIM W ZAKRESIE REALIZACJI WAKACYJNYCH STAŻY ZAWODOWYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU LĘBORSKIEGO

            Powiat lęborski od 2017 roku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją
w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 organizuje we współpracy pracodawcami i przedsiębiorcami województwa pomorskiego staże/praktyki zawodowe dla uczniów trzech szkół: Powiatowe Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Staże i praktyki zawodowe pomagają uczniom w nabywaniu kompetencji zawodowych - tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy.

            Uczniowie kształcący się w branżach logistyka, budownictwo, ICT, usługi finansowe
i biznesowe oraz chemia lekka odbywają 150 godzin stażu lub praktyki zawodowej u pracodawcy/przedsiębiorcy, za które otrzymają płatne przez Powiat Lęborski stypendium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich Pracodawców i Przedsiębiorców do nawiązania współpracy w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych!

Zapraszamy także Pracodawców i Przedsiębiorców, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w 2017, 2018 , 2019 i 2020  roku do kontynuacji współpracy!

Wystarczy wypełnić znajdujący się poniżej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACODAWCY/PRZEDSIĘBIORCY DO REALIZACJI STAŻU/PRAKTYK

Na wszystkie pytania dotyczące organizacji staży/praktyk zawodowych w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” odpowie pracownik merytoryczny ds. współpracy z pracodawcami - tel. 59 84 80 869, pokój 213, II piętro Starostwa Powiatowego w Lęborku.