Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły”

Dnia 12 kwietnia 2018 roku Uchwałą nr 377/2018 Zarządu Powiatu Lęborskiego dokonano zmian załącznika do Uchwały nr 293/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.08.2017 roku - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2017/2018)  współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zaktualizowanego regulaminu w załączeniu.