Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora lęborskiego szpitala.

Utworzono: 14-02-2019

Ofertę na stanowisko objęte konkursem, należny  przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do 25.02.2019 r.  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork (decyduje data wpływu do Starostwa) lub złożyć w tym samym terminie w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-16:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00.

 

Szczegóły konkursu określa uchwała nr 35/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13.02.2019 r.