Zmiany w zaleceniach epidemicznych

Utworzono: 01-06-2020

W załącznikach zamieszczamy nowe i zmieniające akty prawne oraz wytyczne i informacje dotyczące obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 966).
3. Wytyczne GIS, MZ oraz MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Informacja - Zmiana zasad obowiązku zakrywania ust i nosa od dnia 30 maja oraz 1 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 964, 966).
5. Wytyczne MRIRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 (aktualizacja 25.05.2020 r.).
6. Informacja dla osób, które przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej i odbywają obowiązkową kwarantannę (stan prawny 30.05.2020 r.).
7. Obowiązki pracodawcy w związku z rozprzestrzenianiem się choroby covid-19, wywołanej wirusem SARS-COV-2 -  środki ochrony indywidualnej.