Regulamin staży, praktyk z dnia 11.03.2020

Utworzono: 12-03-2020

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do obowiązującego dotychczas regulaminu, informujemy, iż dnia 11 marca 2020 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął w drodze uchwały Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Regulamin wprowadza możliwość wzięcia udziału w stażach/praktykach zawodowych uczniów poniżej 16 roku życia, których dobowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 8 godzin (zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego regulaminu uległ § 8 ust.6 regulaminu).