• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego

Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”


Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą kształcącym/kształcącą się w branżach kluczowych Powiatu Lęborskiego lub nauczycielem/nauczycielką następujących szkół ponadpodstawowych Powiatu Lęborskiego:

a) Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

b) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku

c) Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku zapraszamy do udziału w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!

 

UCZNIOWIE:

W dniu 15 października 2020 roku ruszyła rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 15 października 2020 roku do 29 października 2020 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie swojej szkoły.

Rodzaje zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia dla uczniów poszczególnych szkół opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2020/2021).

Uczestnikom zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami:

 • REGULAMIN REKRUTACJI 2020_2021
 • Formularz-zgloszeniowy-ucznia-PCE
 • Formularz-zgloszeniowy-ucznia-ZSGZiA
 • Formularz-zgloszeniowy-ucznia-ZSMI
 • Ulotka-dla-ucznia-PCE
 • Ulotka-dla-ucznia-ZSGZiA
 • Ulotka-dla-ucznia-ZSMI

NAUCZYCIELE:

15 października 2020 roku ruszyła również rekrutacja nauczycieli do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

 

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 15 października 2020 roku do 29 października 2020 roku u Specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu w Starostwie Powiatowym w Lęborku (pok. 213).

 

Formy wsparcia dla nauczycieli opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2020/2021).

Więcej informacji:

 • REGULAMIN REKRUTACJI 2020_2021
 • Formularz-zgloszeniowy-nauczyciel
 • Ulotka dla nauczycieli

 

Pliki do pobrania:

Regulamin staży, praktyk z dnia 03.06.2020


W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do obowiązującego dotychczas regulaminu, informujemy, iż dnia 03 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął w drodze uchwały Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wprowadzenie zmian do Uchwały nr 184/2020 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 11.03.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu staży/praktyk zawodowych w 2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest niezbędne do realizacji projektu i podyktowane bieżącą sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 oraz wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą na zmiany w zakresie podniesienia wysokości stypendium stażowego dla uczniów.

 

 

Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do obowiązującego dotychczas regulaminu, informujemy, iż dnia 22 kwietnia 2020 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął w drodze uchwały nr 195/2020 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2019/2020) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W regulaminie dostosowano zapisy w związku obecną sytuacją w jakiej znalazło się m.in. szkolnictwo w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (do poprzednio obowiązującego regulaminu dodano w § 5 ust. 6 w nowym brzmieniu, zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego regulaminu uległy zapisy  § 6 ust. 1 pkt.1, ust. 2 pkt 3 oraz § 11 ust. 2 pkt 3)

 

Regulamin staży, praktyk z dnia 11.03.2020


W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do obowiązującego dotychczas regulaminu, informujemy, iż dnia 11 marca 2020 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął w drodze uchwały Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Regulamin wprowadza możliwość wzięcia udziału w stażach/praktykach zawodowych uczniów poniżej 16 roku życia, których dobowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 8 godzin (zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego regulaminu uległ § 8 ust.6 regulaminu).

 

 

 

 

 

STAŻE i PRAKTYKI ZAWODOWE w 2020r.


ZACHĘCAMY PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO WSPÓŁPRACY W 2020 ROKU
Z POWIATEM LĘBORSKIM W ZAKRESIE REALIZACJI WAKACYJNYCH
STAŻY ZAWODOWYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU LĘBORSKIEGO

            Powiat lęborski od 2017 roku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją
w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 organizuje we współpracy pracodawcami i przedsiębiorcami województwa pomorskiego staże/praktyki zawodowe dla uczniów trzech szkół: Powiatowe Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Staże i praktyki zawodowe pomagają uczniom w nabywaniu kompetencji zawodowych - tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy.

            Uczniowie kształcący się w branżach logistyka, budownictwo, ICT, usługi finansowe
i biznesowe oraz chemia lekka odbywają w okresie letnim trwające 150 godzin staż lub praktykę zawodową u pracodawcy/przedsiębiorcy, za które otrzymają płatne przez Powiat Lęborski stypendium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich Pracodawców i Przedsiębiorców do nawiązania współpracy w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych!

Zapraszamy także Pracodawców i Przedsiębiorców, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w 2017, 2018 i 2019 roku do kontynuacji współpracy!

Wystarczy wypełnić znajdujący się poniżej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACODAWCY/PRZEDSIĘBIORCY DO REALIZACJI STAŻU/PRAKTYK

Na wszystkie pytania dotyczące organizacji staży/praktyk zawodowych w Państwa firmie w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” odpowie pracownik merytoryczny ds. współpracy z pracodawcami - tel. 59 848 08 69, pokój 213, II piętro

 

Szkoła

Branża

Zawody

Przewidywana liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach zawodowych
w 2020 roku

PCE

Budownictwo

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych/monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • dekarz
 • technik budownictwa
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

82 osoby

PCE

Logistyka

 • technik logistyk

71 osób

ZSGŻiA

Chemia lekka

 • technik analityk
 • technik technologii żywności

46 osób

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik organizacji reklamy / technik reklamy

159 osób

ZSMI

ICT i elektronika

 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik mechatronik
 • monter-elektronik / elektronik / technik elektronik

77 osób

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYM KORZYŚCI
 ZWIĄZANYCH Z CZYNNYM UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE

Na stronie internetowej: https://forms.gle/JqoruTAXugspbmfL6 umieszczona została anonimowa ankieta, w której można odnieść się do zagadnień znajdujących się w spektrum szeroko pojmowanej elektromobilności. Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD 2.

 

 

Wydłużenie rekrutacji do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”


Informujemy, iż wydłużono termin rekrutacji do dnia 4 października 2019 roku. Aktualizacji uległ regulamin rekrutacji w zakresie planowanych do realizacji zajęć dla uczniów ZSMI w związku ze zmianami w kwalifikacjach oraz formularz zgłoszeniowy ZSMI.

W dniu 12 września 2019 roku ruszyła rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”. Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 12 września 2019 roku do 4 października 2019 roku .

Rodzaje zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia dla uczniów szkoły opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2019/2020).

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się ze zmienionymi dokumentami:

 • REGULAMIN REKRUTACJI 2019_2020
 • Formularz-zgloszeniowy-ucznia-ZSMI
 • Ulotka-dla-ucznia-ZSMI

Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”


Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą kształcącym/kształcącą się w branżach kluczowych Powiatu Lęborskiego lub nauczycielem/nauczycielką następujących szkół ponadpodstawowych Powiatu Lęborskiego:
a) Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku
b) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku
c) Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku zapraszamy do udziału w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!

UCZNIOWIE:
W dniu 12 września 2019 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.
Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 12 września 2019 roku do 27 września 2019 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie swojej szkoły.
Rodzaje zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia dla uczniów poszczególnych szkół opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2019/2020).
Uczestnikom zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.
O projekt pytaj w swojej szkole!!!
Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami:
•    REGULAMIN REKRUTACJI 2019_2020
•    Formularz-zgloszeniowy-ucznia-PCE
•    Formularz-zgloszeniowy-ucznia-ZSGZiA
•    Formularz-zgloszeniowy-ucznia-ZSMI
•    Ulotka-dla-ucznia-PCE
•    Ulotka-dla-ucznia-ZSGZiA
•    Ulotka-dla-ucznia-ZSMI

 


NAUCZYCIELE:
12 września 2019 roku rusza również rekrutacja nauczycieli do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 12 września 2019 roku do 27 września 2019 roku u Specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu w Starostwie Powiatowym w Lęborku (pok. 213).

Formy wsparcia dla nauczycieli opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2019/2020).

Więcej informacji:
•    REGULAMIN REKRUTACJI 2019_2020
•    Formularz-zgloszeniowy-nauczyciel
•    Ulotka dla nauczycieli

Doradztwo zawodowe prowadzone przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w Lęborku


Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Lęborku jest placówką udzielającą szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku od 0 do ukończenia edukacji. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i bezpłatne. Odbywa się zawsze na wniosek rodzica dziecka bądź pełnoletniego ucznia.

Do zadań Poradni należy między innymi udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, czyli szeroko rozumiane doradztwo edukacyjno –zawodowe.

Doradztwo edukacyjno- zawodowe prowadzone przez Poradnię realizowane jest w formie porad indywidualnych, bądź w formie grupowych zajęć warsztatowych lub informacyjnych, w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).

 

Grupowe zajęcia warsztatowe lub informacyjne przeprowadzone przez doradcę zawodowego PP-P w Lęborku dla uczniów gimnazjum, VII i VIII klas SP, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej możesz zorganizować dla uczniów swojej szkoły, jeżeli jesteś: pedagogiem/ psychologiem/doradcą zawodowym/nauczycielem wychowawcą/nauczycielem koordynującym realizację wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno –zawodowego /dyrektorem szkoły.

Z założenia zajęcia te odbywają się na terenie szkoły w godzinach pracy szkoły. Szczegółową tematykę, zakres zajęć i ich formę oraz czas trwania zajęć każdorazowo należy uzgadniać z prowadzącym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku, ul Okrzei 15A w Lęborku.

 Kontakt-, tel. 59 8621 834,  www.ppp-lebork

 

ZACHĘCAMY PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO WSPÓŁPRACY W 2019 ROKU Z POWIATEM LĘBORSKIM W ZAKRESIE REALIZACJI WAKACYJNYCH STAŻY ZAWODOWYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU LĘBORSKIEGO


            Powiat lęborski od 2017 roku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją
w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 organizuje we współpracy pracodawcami i przedsiębiorcami województwa pomorskiego staże/praktyki zawodowe dla uczniów trzech szkół: Powiatowe Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Staże i praktyki zawodowe pomagają uczniom w nabywaniu kompetencji zawodowych - tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy.

            Uczniowie kształcący się w branżach logistyka, budownictwo, ICT, usługi finansowe
i biznesowe oraz chemia lekka odbywają w okresie letnim trwające 150 godzin staż lub praktykę zawodową u pracodawcy/przedsiębiorcy, za które otrzymają płatne przez Powiat Lęborski stypendium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich Pracodawców i Przedsiębiorców do nawiązania współpracy w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych!

Zapraszamy także Pracodawców i Przedsiębiorców, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w 2017 i 2018 roku do kontynuacji współpracy!

Wystarczy wypełnić znajdujący się poniżej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACODAWCY/PRZEDSIĘBIORCY DO REALIZACJI STAŻU/PRAKTYK, zgłoszenia przyjmujemy już od 1 lutego 2019.

Na wszystkie pytania dotyczące organizacji staży/praktyk zawodowych w Państwa firmie w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” odpowie pracownik merytoryczny ds. współpracy z pracodawcami - p. Anna Niedzielin tel. 59 84 80 867, pokój 212, II piętro

 

Szkoła

Branża

Zawody

Przewidywana liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach zawodowych w 2019 roku

PCE

Budownictwo

monter sieci, instalacji i urządzeń   sanitarnych

monter zabudowy i robót wykończeniowych
           w budownictwie

murarz-tynkarz

stolarz

dekarz

technik budownictwa

technik urządzeń i systemów energetyki
           odnawialnej

67 osób

PCE

Logistyka

technik logistyk

57 osób

ZSGŻiA

Chemia lekka

technik analityk

technik technologii żywności

50 osób

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

technik ekonomista

technik handlowiec

technik organizacji reklamy

158 osób

ZSMI

ICT i elektronika

technik informatyk

technik teleinformatyk

technik mechatronik

monter-elektronik/elektronik

osób

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYM KORZYŚCI
 ZWIĄZANYCH Z CZYNNYM UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW W 2019 ROKU!


Uczniowie i uczennice! W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do skorzystania w okresie letnich wakacji szkolnych z płatnych staży u pracodawców.

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości  997,40 zł netto (na rękę).

 

Szkoła

Branża

Zawody

Przewidywana liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach zawodowych w 2019 roku

PCE

Budownictwo

monter sieci, instalacji i urządzeń   sanitarnych

monter zabudowy i robót wykończeniowych
           w budownictwie

murarz-tynkarz

stolarz

dekarz

technik budownictwa

technik urządzeń i systemów energetyki
           odnawialnej

67 osób

PCE

Logistyka

technik logistyk

57 osób

ZSGŻiA

Chemia lekka

technik analityk

technik technologii żywności

50 osób

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

technik ekonomista

technik handlowiec

technik organizacji reklamy

158 osób

ZSMI

ICT i elektronika

technik informatyk

technik teleinformatyk

technik mechatronik

monter-elektronik/elektronik

67 osób

 

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w  2019 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.

Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.

Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.

Krok 5:   Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż w terminie od 1 lutego do 15 marca 2019 r. pracownikowi szkoły tj. do  specjalisty ds. rekrutacji w szkole, do której uczęszczasz

 • formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych

Krok 6: Wykonaj badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, na które skierowanie otrzymasz od Starostwa Powiatowego. Otrzymane od lekarza zaświadczenie o zdolności do odbywania stażu/praktyki dostarcz do Starostwa Powiatowego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem stażu/praktyki - zaświadczenie lekarskie jest podstawą do podpisania umowy o staż/praktykę.

Krok 7: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.

Krok 8: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.

Krok 9: Po zakończonym stażu/praktyce w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż do organizatora stażu/praktyki wypełnione i podpisane dokumenty potwierdzające odbycie stażu/praktyki celem otrzymania stypendium stażowego, a także w przypadku dojazdu do miejsca odbywania stażu/praktyki - wniosek o refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki. Szczegóły i opis wszystkich potrzebnych dokumentów do otrzymania stypendium znajdziesz w Regulaminie dostępnym w Szkole, Biurze Projektu i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

 • Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od 1 lutego do 15 marca 2019 roku w sekretariacie szkoły!

Wszelkich informacji dotyczących staży/ praktyk udzielają pracownicy merytoryczni
projektu "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego"
w Waszych szkołach!

JAKIE KOSZTY POKRYWA ORGANIZTOR STAŻU/PRAKTYKI - POWIAT LĘBORSKI

 1. Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań.
 2. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
 3. Wypłata stypendium na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie
  z warunkami określonymi w Regulaminie.
 4. Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

Rekrutacja uzupełniająca


do projektu „KOMPETENCJE ZAWODOWE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚC POWIATU LĘBORSKIEGO” na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie § 9 ust. 3 i § 10 ust. 3  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2018/2019) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza się rekrutację uzupełniającą, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

O rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic poszczególnych szkół oraz form wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek, dla których przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, proszę pytać:
-w przypadku uczniów - u  wyznaczonego specjalisty ds. rekrutacji w swojej szkole (sekretariat szkoły),
-w przypadku nauczycieli - u Specjalisty ds. monitoringu w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Lęborku, pok. 213.

Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”


Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą jednej ze szkół ponadgimnazjalnych POWIATU LĘBORSKIEGO zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!

W dniu 10 września 2018 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 10 września 2018 roku do 21 września 2018 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie swojej szkoły.

Rodzaje zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia dla uczniów poszczególnych szkół opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2018/2019).

Uczestnikom zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami:

Płatne staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów w 2018 roku!


Liczba miejsc ograniczona!

Uczniowie i uczennice w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mają możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców.

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości  997,40 zł netto (na rękę).

Szkoła

Branża

Zawody

Planowana liczba uczniów biorących udział
w stażach/praktykach zawodowych
w 2018 roku

PCE - ZSP/ PCE

Budownictwo

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • dekarz
 • technik budownictwa
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

62 osoby

PCE - ZSP/ PCE

Logistyka

 • technik logistyk

92 osoby

ZSGŻiA

Chemia lekka

 • technik analityk
 • technik technologii żywności

33 osoby

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik organizacji reklamy

97 osób

ZSMI

ICT i elektronika

 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik mechatronik
 • monter-elektronik/elektronik

70 osób

 

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w 2018 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. Diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.

Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.

Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.

Krok 5: Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż pracownikowi szkoły tj. do specjalisty ds. rekrutacji w szkole, do której uczęszczasz

 • formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych

Krok 6: Wykonaj badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, na które skierowanie otrzymasz od Starostwa Powiatowego. Otrzymane od lekarza zaświadczenie o zdolności do odbywania stażu/praktyki dostarcz do Starostwa Powiatowego - zaświadczenie lekarskie jest podstawą do podpisania umowy o staż/praktykę.

Krok 7: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.

Krok 8: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.

Krok 9: Po zakończonym stażu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż dokumenty (lista obecności, program stażu/praktyk, potwierdzenie odbycia stażu/praktyki) do organizatora stażu/ praktyki celem otrzymania stypendium stażowego, a także wniosek o refundacje kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

 • Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku w sekretariacie szkoły!

Wszelkich informacji dotyczących staży/ praktyk udzielają pracownicy merytoryczni
projektu "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego"
w Waszych szkołach!

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA - POWIATU LĘBORSKIEGO

 1. Wypłata stypendium  na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie
  z warunkami określonymi w regulaminie.
 2. Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań – w przypadku takiej potrzeby.
 3. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
 4. Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie z warunkami określonymi w  regulaminie.

Do pobrania:

Staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych w wakacje 2018 r.!


Jednym z głównych zadań Powiatu Lęborskiego w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” jest zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół w proces kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania pracodawców i przedsiębiorców we współpracę ze szkołami zawodowymi w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych.

Powiat Lęborski prowadzi aktualnie rekrutację pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie organizacji staży zawodowych i praktyk zawodowych. Zapraszamy serdecznie pracodawców i przedsiębiorców do składania formularzy zgłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku!

Staże i praktyki zawodowe pomagają uczniom w nabywaniu kompetencji zawodowych tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy, według potrzeb zgłaszanych przez pracodawców.

Uczniowie kształcący się w branżach logistyka, budownictwo, ICT, usługi finansowe i biznesowe oraz chemia lekka odbywają w okresie letnim 150 h stażu lub praktyki zawodowej, za które otrzymają płatne przez Powiat Lęborski stypendium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie mogą składać formularze zgłoszeniowe w swoich szkołach – Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.

W dniu 5 marca 2018 r. odbyło się spotkanie w sprawie zasad organizacji staży i praktyk zawodowych w 2018 r., w którym wzięli udział: Wicestarosta Lęborski Elżbieta Godderis, kadra Referatu Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku oraz dyrektorzy szkół zawodowych, doradcy zawodowi i pracownicy merytoryczni ds. jakości edukacji, jak również dyrektor i doradca zawodowy – konsultant powiatowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.

W dniu 13 marca 2018 r. odbędzie się konferencja, podczas której zostaną wręczone podziękowania pracodawcom współpracującym z Powiatem Lęborskim w 2017 r., jak też zostaną przedstawione zasady organizacji staży i praktyk zawodowych w 2018 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Zachęcamy Pracodawców i Przedsiębiorców do współpracy z Powiatem Lęborskim w zakresie realizacji staży i praktyk/zawodowych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych


Powiat lęborski od 2017 roku w ramach projektu "Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość powiatu lęborskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 organizuje we współpracy pracodawcami i przedsiębiorcami województwa pomorskiego staże/praktyki zawodowe dla uczniów trzech szkół ponadgimnazjalnych (Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu). Staże i praktyki zawodowe pomagają uczniom w nabywaniu kompetencji zawodowych tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy.

Uczniowie kształcący się w branżach logistyka, budownictwo, ICT, usługi finansowe i biznesowe oraz chemia lekka odbywają w okresie letnim 150 h stażu lub praktyki zawodowej, za które otrzymają płatne przez Powiat Lęborski stypendium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich Pracodawców i Przedsiębiorców do nawiązania współpracy w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych!

Zapraszamy także Pracodawców i Przedsiębiorców, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w 2017 roku do kontynuacji współpracy!

Wystarczy wypełnić znajdujący się poniżej Formularz Zgłoszeniowy stażu/praktyk i dostarczyć do Biura Projektu - Starostwo Powiatowe w Lęborku, pokój 213, II piętro

Na wszystkie pytania dotyczące organizacji staży/praktyk zawodowych w Państwa firmie w ramach projektu "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego" odpowie pracownik merytoryczny ds. współpracy z pracodawcami - p. Alicja Rojek tel. 59 84 80 869, pokój 213, II piętro

 

Szkoła

Branża

Zawody

Planowana liczba uczniów biorących udział w stażach/praktykach zawodowych w 2018 roku

PCE - ZSP/ PCE

Budownictwo

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • murarz-tynkarz

 • stolarz

 • dekarz

 • technik budownictwa

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

62 osoby

PCE - ZSP/ PCE

Logistyka

 • technik logistyk

92 osoby

ZSGŻiA

Chemia lekka

 • technik analityk

 • technik technologii żywności

33 osoby

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

 • technik ekonomista

 • technik handlowiec

 • technik organizacji reklamy

97 osób

ZSMI

ICT i elektronika

 • technik informatyk

 • technik teleinformatyk

 • technik mechatronik

 • monter-elektronik/elektronik

70 osób

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYM KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z CZYNNYM UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE

 

 1. INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW (FIRMY ZATRUDNIAJĄCE CO NAJMNIEJ JEDNĄ OSOBĘ NA UMOWĘ O PRACĘ):
   

 2. INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, NIEBĘDĄCYCH PRACODAWCAMI (FIRMY NIEZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ):


Rekrutacja uzupełniająca


do projektu „KOMPETENCJE ZAWODOWE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚC POWIATU LĘBORSKIEGO” na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie § 9 ust. 3 i § 10 ust. 3  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2017/2018) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza się rekrutację uzupełniającą, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

O rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic poszczególnych szkół oraz form wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek, dla których przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, proszę pytać:
-w przypadku uczniów - u  wyznaczonego specjalisty ds. rekrutacji w swojej szkole (sekretariat szkoły)
-w przypadku nauczycieli - u Specjalisty ds. monitoringu w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Lęborku, pok. 213.

 

Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”


Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą jednej ze szkół zawodowych POWIATU LĘBORSKIEGO zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!

W dniu 12 września 2017 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 12 września 2017 roku do 18 września 2017 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie swojej szkoły.

Rodzaje zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia dla uczniów poszczególnych szkół opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2017/2018).

Uczestnikom zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami:

ZACHĘCAMY PRACODAWCÓW / PRZEDSIĘBIORCÓW DO CZYNNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE


ZACHĘCAMY PRACODAWCÓW / PRZEDSIĘBIORCÓW DO CZYNNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

POPRZEZ PRZYJĘCIE UCZNIÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  NA STAŻE /PRAKTYKI ZAWODOWE

ZŁÓŻ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU!

Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż/praktykę należą:

·         pozyskanie stażysty/praktykanta zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,

·         kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,

·         poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,

·         refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/praktykantem,

·         podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,

·         budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej z sektorem edukacji),

·         odciążenie innych pracowników w okresie letnim dzięki zaangażowaniu dopasowanego do oczekiwań pracodawcy stażysty/praktykanta.

Szkoła

Branża

Zawody

Liczba uczniów mogących wziąć udział w 2017 r.

PCE - ZSP

Budownictwo

·         monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         murarz-tynkarz

·         stolarz

·         dekarz

·         technik budownictwa

·         technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

40 osób

PCE - ZSP

Logistyka

·         technik logistyk

70 osób

ZSGŻiA

chemia lekka

·         technik analityk

·         technik technologii żywności

18 osób

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

·         technik ekonomista

·         technik handlowiec

·         technik organizacji reklamy

76 osób

ZSMI

ICT i elektronika

·         technik informatyk

·         technik teleinformatyk

·         technik mechatronik

·         monter-elektronik

65 osób

Pracodawca, który przyjmuje uczniów na staż/praktyki może wystąpić z wnioskiem o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktyk – w wysokości maks. 450 zł/150 godz. stażu/praktyki.

Przed stażem/praktyką:

Pracodawca, który wyrazi chęć współpracy w ramach projektu, wskazuję liczbę uczniów, których chce przyjąć na staż/praktykę, stanowiska stażystów/praktykantów oraz określa zadania, jakie będą realizować.

Prosimy mieć na uwadze, że:

1.      Staż/praktyk ucznia może odbywać się tylko i wyłącznie u pracodawcy/przedsiębiorcy.

2.      Liczba uczniów realizujących staż/praktyk zawodowy u jednego pracodawcy będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do zapewnienia jakości prowadzonych staży/praktyk. Stopień zaangażowania osoby pełniącej funkcję opiekuna stażysty powinien umożliwić realizację wszystkich działań wynikających z pełnionej funkcji, bez uszczerbku dla jakości tych działań (maksymalnie 6 osób ).

Realizacja stażu:

 1. Staż/praktyka ucznia u pracodawcy/przedsiębiorcy będzie trwać 150 godzin i będzie odbywał się głównie w okresie wakacji letnich, aczkolwiek dopuszcza się inne okresy w ciągu roku szkolnego.
 2. Staż/praktyka jest formą dodatkowej nauki polegającej na zdobywaniu doświadczenia, podniesieniu umiejętności i kompetencji w rzeczywistych warunkach pracy.
 3. Staż/praktyka odbywa się zgodnie z Programem stażu/praktyk opracowanym przez Szkołę przy współpracy z pracodawcą.
 4. Staż/praktyka odbywa się bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą/praktykantem
   pracodawcą/przedsiębiorcą. Umowa będzie określała m.in. liczbę godzin stażu/praktyki  zawodowej, okres realizacji i miejsce odbywania stażu, wynagrodzenie stażysty, wskazanie opiekuna stażysty po stronie pracodawcy.
 5. Pracodawca przyjmujący na staż/praktykę:

o zapewnia odpowiednie stanowisko pracy stażysty/praktykantowi, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia i materiały zgodnie z programem stażu zawodowego lub praktyki zawodowej i potrzebami stażysty/praktykanta wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez stażystę/praktykanta, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia;

o szkoli stażystę/praktykanta na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy staż/praktyki zawodowy;

o sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu zawodowego lub praktyki zawodowej w postaci wyznaczenia opiekuna stażu/praktyki;

o monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez stażystę/praktykanta, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz regularnie udziela stażyście informacji zwrotnej;

o wydaje stażyście/praktykantowi – niezwłocznie po zakończeniu stażu/praktyki – dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego lub praktyki zawodowej. Dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego lub  praktyki zawodowej zawiera co najmniej następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia stażu zawodowego lub praktyki zawodowej, cel i program stażu zawodowego lub praktyki zawodowej , opis zadań wykonywanych przez stażystę/praktykanta, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu/praktyki oraz ocenę stażysty/praktykanta dokonaną przez opiekuna stażu/praktyki;

Szczególne zadania wyznaczonego opiekuna stażysty:

 • diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty/praktykanta (we współpracy z nauczycielem);
 • określenie celu i programu stażu/praktyki (we współpracy z nauczycielem);
 • udzielenie stażystom/praktykantom  informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu stażu zawodowego/ praktyki zawodowej;
 • nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem stażu zawodowego/ praktyki zawodowej;

 

Po zakończonym stażu:

 1. Pracodawca, który przyjmuje uczniów na staż/praktyk może wystąpić z wnioskiem o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktyk. Refundacja może być wypłacana w przypadku opieki nad grupą stażystów – minimum 1 osoby maksymalnie 6 na jednego opiekuna. Refundacja obejmuje:
  • dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nie przekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia, wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad stażystą) – ale nie więcej niż 450 zł brutto.
 2. Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty/praktykanta odnosi się do zrealizowanych zadań, w tym szczególnie za:
 3. diagnozę kompetencji i kwalifikacji stażysty/praktykanta (we współpracy z nauczycielem);
 4. określenie celu i programu stażu/praktyk (we współpracy z nauczycielem);
 5. udzielenie stażystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu stażu zawodowego lub praktyki zawodowej;
 6. nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem stażu zawodowego/ praktyki zawodowej; i nie zależy od liczby uczniów, wobec których te obowiązki świadczy.
 7. Refundacja dodatku do wynagrodzenia nastąpi na podstawie wniosku o refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktyki, zawierającego oświadczenie pracodawcy, przyjmującego na Staż/praktykę o wysokości zasadniczego wynagrodzenia opiekuna stażystów/praktykantów wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań.
 8. Refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta z ramienia Pracodawcy nie przysługuje w przypadku niezrealizowania programu stażu/praktyki, braku przekazania Wniosku o refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta oraz w przypadkach uniemożliwiających wypłatę stypendium stażowego uczestnikowi.

 

WYKAZ  PRACODAWCÓW/PRZEDSIĘBIORCÓW WYRAŻAJĄCYCH CHĘĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE POPRZEZ ZŁOŻENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO STAŻU/PRAKTYK

wg stanu na dzień 07.06.2017 r.

BRANŻA

LICZBA OSÓB

LP

ICT i elektronika

1

AUTO OBSŁUGA WULKANIZACJA MATTBAYER

6

2

ZAKŁAD STOLARSKI P.U.H

2

3

ZAKŁAD USŁUGOWY ENERGOELEKTRONICZNY

MEGA-SAT

4

4

ART. ELEKTRONIC ARTUR KRASNIEJOW

2

5

SCORPION-COMPUTER

6

6

MAT MARINE Mariusz Tarkowski,

2

7

Gmina Linia, Urząd Gminy Linia,

5

8

MiD Marta Bartosiewicz,

4

9

COMPAK,

8

10

ECOMP, Marcin Skrzypkowski

2

11

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Rokitkach,

1

12

Firma Usługowa-Handlowa Drew-Plast Piotr Drywa,

1

13

ELEKTRONIK Ewa Potrykus,

4

14

PROFIT salon komputerowy,

2

15

Centrum Komputerowe Megatron,

1

16

Firma Komputerowa MRC S.C.

3

17

Firma Handlowa Marzenna Ćwieląg-Wiczkowska,

2

18

Amicus,

1

19

EUROCAST Sp. z o.o.,

2

20

Firma Handlowo-Usługowa "Gamma",

1

21

Automotive, Wojciech Stencel,

1

22

NORDIC MADE POLAND Sp.z.o.o

2

23

ATAELECTRONIC PARTNER SP.ZO.O

2

24

"LIDER" MIECZYSŁAW DAMASZK

2

25

A.U.H MARKAMEX OLSZEWSKI JÓZEF

1

BRANŻA

LICZBA OSÓB

LP

BUDOWNICTWO

1

Dekoracyjne Wykończenie Wnętrz Studziński Marek

2

2

Usługi Budowlano-Elektryczne Solid HOME

2

3

ZAKŁAD BUDOWLANY DZIDA I ZARĘBA SP.J

6

4

Hotel NEPTUN S.A.

1

5

PHU ANAREX s.c. Zbigniew i Mateusz Pozorek

2

6

Usługowy Zakład Murarski MIECZYSŁAW WENTA

3

7

ZAKŁAD USŁUGOWY ENERGOELEKTRONICZNY MEGA-SAT

2

8

TAX s.c. Jakub Rutkiewicz, Marta Rutkiewicz

2

9

GIPS-TECH USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE

4

10

ZAKŁAD USŁUGOWY OGÓLNO-BUDOWLANY ANDRZEJ GRUBA

2

11

HOTEL "WODNIK"SP.Z.O.O

1

12

B&G PROENERGY S.C.

2

11

MZB MACIEJ ZARĘBA

6

12

BIURO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI AKCENT

1

 

RAZEM

36

     
     
     

BRANŻA

LICZBA OSÓB

LP

LOGISTYKA

1

HOTEL "WODNIK" SP.Z.O.O

1

2

FARM TRANS POLSKA Sp.z.o.o

2

3

Sklep ogólnospożywczy DOROTA

6

4

STEN-SERWIS Usługi spawalniczo-montażowe

 Marek Stenka,

1

5

Zakład Budowlany Remontowo Usługowo-Handlowy

Adam Kalbarczyk

1

6

Sklep spożywczo-przemysłowy DANUTA CHRZANOWSKA

4

7

Sklep spożywczo-przemysłowy MADEX Majtacz S.C.

2

8

FHU "JUR" Gospodarstwo Agroturystyczne "JĘDRUŚ",

1

9

BUD-MARKET 2, Grażyna Molicka

1

10

Sklep Wielobranżowy i Mała Gastronomia, Małgorzata Wenta,

7

11

AUTO MECHANIKA Marek Kreft  

1

12

MAT MARINE MARIUSZ TARKOWSKI

1

13

NORDIC MADE POLAND Sp.z.o.o

1

14

TAX s.c, Jakub Rutkiewicz, Marta Rutkiewicz

2

 

RAZEM

31

     

 

BRANŻA

LICZBA OSÓB

LP

Usługi finansowe i biznesowe

1

Sklep spożywczo-przemysłowy Edward Rudnik

1

2

JUPIKON Piotr Konkel

3

3

Urząd Miejski  Łeba,

4

4

Zakład Stolarski Stefan Choszcz,

1

5

ZiP Sylwia Rumińska,

1

6

Usługi Logistyczne Grzegorz Żywicki,

1

7

Zakład Ochrony Osób i Mienia "WARTA",

1

8

Agencja Handlowo Usługowa "Sezam Bis" Spółka Cywilna,

3

9

"BERTINA", Beata Korf,

2

10

"Antonio" Marek Styn,

2

11

Sklep spożywczo-przemysłowo-monopolowy, Maria Gafke

2

12

"TAX" s.c, Jakub Rutkiewicz, Marta Rutkiewicz

6

13

BIURO RACHUNKOWE EDYTA CZAJA

1

14

SKLEP WIELOBRANŻOWY CHADACZ EUGENIUSZ

1

 

RAZEM

17

BRANŻA

LICZBA OSÓB

LP

CHEMIA LEKKA

1

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

4

 

RAZEM

4

     

 

 

Współpracujemy z Gminami oraz Szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wspierania ucznia szczególnie uzdolnionego!


 

 W dniu 5 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów gimnazjów i szkół podstawowych dotyczące organizacji systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie lęborskim oraz projektu “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

 

Spotkanie odbyło się w dwóch turach: o godz. 09.00 w GOKiS Wicko – dla Gminy Wicko i Miasta Łeba oraz o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Lęborku - dla Gmin Cewice i Nowa Wieś Lęborska oraz Miasta Lębork.

 

Program spotkania obejmował następujące punkty:

 1. Otwarcie spotkania – Zebranych przywitały Starosta Lęborski Teresa Ossowska-Szara oraz Wicestarosta Elżbieta Godderis.
 1. System doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie lęborskim – został omówiony przez Panią Bożenę Murawską (doradca zawodowy – konsultant powiatowy, zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”)
  • Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie lęborskim (ankiety dla uczniów, dyrektorów szkół, doradców zawodowych).
  • Plan wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.
  • Identyfikacja osób zajmujących się problematyką doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach.
  • Program nauczania na poszczególnych poziomach edukacji, obszary celów szczegółowych.
  • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (wprowadzenie).
  • Poradnictwo indywidualne w PPP w Lęborku (opinie i orzeczenia).
  • Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.
  • Udział Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w realizacji zadań doradztwa zawodowego i wspieranie działań konsultanta wojewódzkiego i konsultantów powiatowych województwa pomorskiego.
 1. Projekt “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” – został przedstawiony przez Grzegorza Popina (opiekuna pedagogiczno-dydaktycznego w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”)
  • Omówienie form wsparcia na rok szkolny 2017/2018.
  • Omówienie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

 

Współpraca Powiatu Lęborskiego z Gminami leżącymi na obszarze powiatu (w tym szkołami gimnazjalnymi i podstawowymi) ma przyczynić się do kompleksowego wsparcia uczniów w celu umożliwienia im świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz w celu umożliwienia „szlifowania talentów” poprzez dodatkowe formy wsparcia.

 

Projekty „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” oraz „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Płatne staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów


 

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
ZSMI, ZSGŻiA, PCE-ZSP – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Uczniowie i uczennice w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mają możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców.

 

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości  997,40 zł netto (na rękę).

 

 

Szkoła

Branża

Zawody

Liczba uczniów mogących wziąć udział w 2017 r.

PCE - ZSP

Budownictwo

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych
  w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • dekarz
 • technik budownictwa
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

40 osób

PCE - ZSP

Logistyka

 • technik logistyk

70 osób

ZSGŻiA

chemia lekka

 • technik analityk
 • technik technologii żywności

18 osób

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik organizacji reklamy

76 osób

ZSMI

ICT i elektronika

 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik mechatronik
 • monter-elektronik

65 osób

 

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców / przedsiębiorców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia
  w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

 

 

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w 2017 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. Diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.

Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.

Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.

Krok 5: Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż pracownikowi szkoły tj. do specjalisty ds. rekrutacji
w szkole, do której uczęszczasz

 • formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych  (możliwość pobrania ze strony internetowej www.powiat-lebork.com)

Krok 6: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.

Krok 7: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.

Krok 8: Po zakończonym stażu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż dokumenty (lista obecności, program stażu/praktyk, potwierdzenie odbycia stażu/praktyki) do organizatora stażu/ praktyki celem otrzymania stypendium stażowego.

 

 • Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w okresie od 27 kwietnia 2017 do 16 czerwca 2017 r.
 • Utworzone zostaną listy rankingowe, etapami. Listy rankingowe będą tworzone w okresach: do 15.05.2017 r.,
  do 31.05.2017 r., do 16.06.2017 r.

 

 

 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1. Wypłata stypendium .na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie
  z warunkami określonymi w  regulaminie.
 2. Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań – w przypadku takiej potrzeby.
 3. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
 4. Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie
  z warunkami określonymi w  regulaminie. 

 

 

 


 

Pracodawco, przedsiębiorco, przyjmij ucznia na staż lub praktykę zawodową!


 

PRACODAWCO/ PRZEDSIĘBIORCO!

PRZYJMIJ UCZNIA PCE ZSP, ZSGŻiA lub ZSMI NA STAŻ ZAWODOWY LUB PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ!

ZŁÓŻ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU!

Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż/praktykę należą:

 • pozyskanie stażysty/praktykanta zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,
 • kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
 • poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
 • refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/praktykantem,
 • podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
 • budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej
  z sektorem edukacji),
 • odciążenie innych pracowników w okresie letnim dzięki zaangażowaniu dopasowanego do oczekiwań pracodawcy stażysty/praktykanta.

Szkoła

Branża

Zawody

Liczba uczniów mogących wziąć udział w 2017 r.

PCE - ZSP

Budownictwo

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • dekarz
 • technik budownictwa
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

40 osób

PCE - ZSP

Logistyka

 • technik logistyk

70 osób

ZSGŻiA

chemia lekka

 • technik analityk
 • technik technologii żywności

18 osób

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik organizacji reklamy

76 osób

ZSMI

ICT i elektronika

 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik mechatronik
 • monter-elektronik

65 osób

Pracodawca, który przyjmuje uczniów na staż/praktyki może wystąpić z wnioskiem o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktyk – w wysokości maks. 450 zł/150 godz. stażu/praktyki.

 

Przed stażem/praktyką:

Pracodawca, który wyrazi chęć współpracy w ramach projektu, wskazuję liczbę uczniów, których chce przyjąć na staż/praktykę, stanowiska stażystów/praktykantów oraz określa zadania, jakie będą realizować.

Prosimy mieć na uwadze, że:

 1. Staż/praktyk ucznia może odbywać się tylko i wyłącznie u pracodawcy/przedsiębiorcy.
 2. Liczba uczniów realizujących staż/praktyk zawodowy u jednego pracodawcy będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do zapewnienia jakości prowadzonych staży/praktyk. Stopień zaangażowania osoby pełniącej funkcję opiekuna stażysty powinien umożliwić realizację wszystkich działań wynikających z pełnionej funkcji, bez uszczerbku dla jakości tych działań (maksymalnie 6 osób ).

Realizacja stażu:

 1. Staż/praktyka ucznia u pracodawcy/przedsiębiorcy będzie trwać 150 godzin i będzie odbywał się głównie
  w okresie ferii letnich, aczkolwiek dopuszcza się inne okresy w ciągu roku szkolnego.
 2. Staż/praktyka jest formą dodatkowej nauki polegającej na zdobywaniu doświadczenia, podniesieniu umiejętności i kompetencji w rzeczywistych warunkach pracy.
 3. Staż/praktyka odbywa się zgodnie z Programem stażu/praktyk opracowanym przez Szkołę przy współpracy
  z pracodawcą.
 4. Staż/praktyka odbywa się bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą/praktykantem
   pracodawcą/przedsiębiorcą. Umowa będzie określała m.in. liczbę godzin stażu/praktyki  zawodowej, okres realizacji i miejsce odbywania stażu, wynagrodzenie stażysty, wskazanie opiekuna stażysty po stronie pracodawcy.
 5. Pracodawca przyjmujący na staż/praktykę:
  • zapewnia odpowiednie stanowisko pracy stażysty/praktykantowi, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia
   i materiały zgodnie z programem stażu zawodowego lub praktyki zawodowej i potrzebami stażysty/praktykanta wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez stażystę/praktykanta, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia;
  • szkoli stażystę/praktykanta na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy staż/praktyki zawodowy;
  • sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu zawodowego lub praktyki zawodowej w postaci wyznaczenia opiekuna stażu/praktyki;
  • monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez stażystę/praktykanta, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz regularnie udziela stażyście informacji zwrotnej;
  • wydaje stażyście/praktykantowi – niezwłocznie po zakończeniu stażu/praktyki – dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego lub praktyki zawodowej. Dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego lub  praktyki zawodowej zawiera co najmniej następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia stażu zawodowego lub praktyki zawodowej, cel i program stażu zawodowego lub praktyki zawodowej , opis zadań wykonywanych przez stażystę/praktykanta, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu/praktyki oraz ocenę stażysty/praktykanta dokonaną przez opiekuna stażu/praktyki;

Szczególne zadania wyznaczonego opiekuna stażysty:

 • diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty/praktykanta (we współpracy z nauczycielem);
 • określenie celu i programu stażu/praktyki (we współpracy z nauczycielem);
 • udzielenie stażystom/praktykantom  informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu stażu zawodowego/ praktyki zawodowej;
 • nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem stażu zawodowego/ praktyki zawodowej;

 

Po zakończonym stażu:

 1. Pracodawca, który przyjmuje uczniów na staż/praktyk może wystąpić z wnioskiem o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktyk. Refundacja może być wypłacana w przypadku opieki nad grupą stażystów – minimum 1 osoby maksymalnie 6 na jednego opiekuna. Refundacja obejmuje:
  • dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nie przekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia, wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad stażystą) – ale nie więcej niż 450 zł brutto,.
 2. Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty/praktykanta odnosi się do zrealizowanych zadań, w tym szczególnie za:
 3. diagnozę kompetencji i kwalifikacji stażysty/praktykanta (we współpracy z nauczycielem);
 4. określenie celu i programu stażu/praktyk (we współpracy z nauczycielem);
 5. udzielenie stażystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu stażu zawodowego lub praktyki zawodowej;
 6. nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem stażu zawodowego/ praktyki zawodowej; i nie zależy od liczby uczniów, wobec których te obowiązki świadczy.
 7. Refundacja dodatku do wynagrodzenia nastąpi na podstawie wniosku o refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktyki, zawierającego oświadczenie pracodawcy, przyjmującego na Staż/praktykę o wysokości zasadniczego wynagrodzenia opiekuna stażystów/praktykantów wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań.
 8. Refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta z ramienia Pracodawcy nie przysługuje w przypadku niezrealizowania programu stażu/praktyki, braku przekazania Wniosku o refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta oraz w przypadkach uniemożliwiających wypłatę stypendium stażowego uczestnikowi.

 

 

 

 


 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE LĘBORSKIM


 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE LĘBORSKIM –

działania w ramach projektów zintegrowanych w 2016 r.

 

W 2016 r. w ramach projektów zintegrowanych:

 

 1. Samorząd Województwa Pomorskiego wpisał koncepcję kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim do przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby rynku pracy" – wręczenie uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 31.03.2016 r.

https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/blisko-135-miliona-zl-na-rozwoj-szkolnictwa-zawodowego-w-powiecie-leborskim/

 

Samorząd Województwa Pomorskiego przyznał środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla dwóch projektów powiatu lęborskiego – podpisanie umów o dofinansowanie w dniu 09.11.2016 r.

https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/projekty-z-zakresu-szkolnictwa-zawodowego-blisko-15-milionow-zlotych-na-edukacje-zawodowa/

 

 1. Powiat Lęborski przystąpił do realizacji projektów zintegrowanych z dniem 1 grudnia 2016 r.

 

 1. Spotkanie organizacyjne realizatorów projektu -  22.11.2016 r.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom ZSMI, ZSGŻiA, PCE ZSP i PPP do realizacji projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego – 30.11.2016 r.
 3. Promocja projektów zintegrowanych – na bieżąco
 4. Spotkanie robocze – szkoleniowe z pracownikami podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, odpowiedzialnymi za realizację zadań w szkołach zawodowych oraz placówkach oświatowych – 06.12.2016 r.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2016/2017) – 07.12.2016 r.
 6. Rekrutacja uczniów do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” – 08.12.2016 – 05.01.2017 r.
 7. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych do realizacji zajęć dla uczniów – 27.12.2016 r.

 

W I kwartale 2017 r. planuje się:

-  rozpoczęcie realizacji zajęć dodatkowych z uczniami

-  zatrudnienie nauczycieli na umowy z zakresu prawa pracy

-  zatrudnienie pracownika merytorycznego ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli powiązanego z rynkiem pracy oraz specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń

-  przygotowanie i ogłoszenie procedur w sprawie udzielenia zamówień publicznych (np. na dostawę materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć)

-  organizację konferencji „Przyszłość kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim” w dniu 13.02.2017 r.

 

Promocja projektów na stronie Starostwa Powiatowego w Lęborku:

https://www.powiat-lebork.com/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/kompetencje-zawodowe-inwestycja-w-przyszlosc-powiatu-leborskiego/

 

https://www.powiat-lebork.com/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zawodowcy-na-topie/

 

Projekty zintegrowane są częścią pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy”, koordynowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie”.

 

Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”


Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą jednej ze szkół zawodowych POWIATU LĘBORSKIEGO zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!

 

W dniu 8 grudnia 2016 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 8 grudnia 2016 roku do 5 stycznia 2017 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie swojej szkoły.

Rodzaje zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia dla uczniów poszczególnych szkół opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2016/2017).

Uczestnikom zajęć dodatkowych oraz kursów nadających uprawnienia realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami:

 

Podstawowe informacje o projekcie


W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie i nauczyciele lęborskich szkół:

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

 

Projekt będzie realizowany w trakcie 5 lat szkolnych od 1 stycznia 2017 i zakończy się 30 września 2021 roku.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół na odniesienie sukcesu na rynku pracy i zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół powiatu lęborskiego, poprzez podniesienie jakości edukacji i oferty kształcenia zawodowego w zakresie branż kluczowych o największym potencjale rozwoju dla regionu (budownictwo, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, chemia lekka, ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja).

 

Cele szczegółowe:

-Wzrost poziomu umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów

-Dostosowanie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego do dynamicznie rozwijającego się rynku technologii

-Zwiększenie oferty kształcenia zawodowego

-Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, w tym udział pracodawców/przedsiębiorców i szkół wyższych w kształceniu zawodowym

 

 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

 1. formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

- zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, warsztaty, laboratoria

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących

-letnie staże i praktyki zawodowe

 1. formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

-szkolenia doskonalące

-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

-studia podyplomowe

-staże i praktyki w zakładach pracy

 1. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych 

Wartość projektu – 8.009.118,91 zł, w tym:

- Przyznane dofinansowanie – 7.208.207,02 zł

- Wkład własny niefinansowy – 708.661,89 zł

- Wkład własny finansowy – 92.250 zł