KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE LĘBORSKIM

    KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE LĘBORSKIM –

działania w ramach projektów zintegrowanych w 2016 r.

 

W 2016 r. w ramach projektów zintegrowanych:

 

  1. Samorząd Województwa Pomorskiego wpisał koncepcję kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim do przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby rynku pracy" – wręczenie uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 31.03.2016 r.

/aktualnosci-3/blisko-135-miliona-zl-na-rozwoj-szkolnictwa-zawodowego-w-powiecie-leborskim/

 

Samorząd Województwa Pomorskiego przyznał środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla dwóch projektów powiatu lęborskiego – podpisanie umów o dofinansowanie w dniu 09.11.2016 r.

/aktualnosci-3/projekty-z-zakresu-szkolnictwa-zawodowego-blisko-15-milionow-zlotych-na-edukacje-zawodowa/

 

  1. Powiat Lęborski przystąpił do realizacji projektów zintegrowanych z dniem 1 grudnia 2016 r.

 

  1. Spotkanie organizacyjne realizatorów projektu -  22.11.2016 r.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom ZSMI, ZSGŻiA, PCE ZSP i PPP do realizacji projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego – 30.11.2016 r.
  3. Promocja projektów zintegrowanych – na bieżąco
  4. Spotkanie robocze – szkoleniowe z pracownikami podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, odpowiedzialnymi za realizację zadań w szkołach zawodowych oraz placówkach oświatowych – 06.12.2016 r.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2016/2017) – 07.12.2016 r.
  6. Rekrutacja uczniów do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” – 08.12.2016 – 05.01.2017 r.
  7. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych do realizacji zajęć dla uczniów – 27.12.2016 r.

 

W I kwartale 2017 r. planuje się:

-  rozpoczęcie realizacji zajęć dodatkowych z uczniami

-  zatrudnienie nauczycieli na umowy z zakresu prawa pracy

-  zatrudnienie pracownika merytorycznego ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli powiązanego z rynkiem pracy oraz specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń

-  przygotowanie i ogłoszenie procedur w sprawie udzielenia zamówień publicznych (np. na dostawę materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć)

-  organizację konferencji „Przyszłość kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim” w dniu 13.02.2017 r.

 

Promocja projektów na stronie Starostwa Powiatowego w Lęborku:

/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/kompetencje-zawodowe-inwestycja-w-przyszlosc-powiatu-leborskiego/

 

/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zawodowcy-na-topie/

 

Projekty zintegrowane są częścią pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy”, koordynowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie”.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W