przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Home
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Fundusze Europejskie 2014-2020

Lista podstron:

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

konkurs dla MŚP

 

czytaj więcej ...

Szkolenia dla przedsiębiorców, instytucji i samorządów z zakresu Funduszy Europejskich 2014-2020

Fundusze Europejskie na start i rozwój – szkolenia dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów w województwie pomorskim oraz „Fundusze Europejskie – jakie to proste” – szkolenia dla przedsiębiorców sektora MŚP

czytaj więcej ...

Konkurs "INNO START-UP II"

WYKORZYSTAJ SZANSE!   POKAŻ NAM SWÓJ PRODUKT!   SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA!

czytaj więcej ...

Bezpłatne spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na szkolenia”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na szkolenia”.

czytaj więcej ...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Powiecie Lęborskim

W dniach 7-8 maja 2015 w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

czytaj więcej ...

Rekrutacja na szkolenie z branży ICT w ramach projektu „Pomorski Smart-Up”

Informujemy, że z dniem 9 kwietnia 2015r. rusza rekrutacja na szkolenie z branży ICT w ramach projektu „Pomorski Smart-Up”

czytaj więcej ...

Wsparcie nowatorskich prac rozwojowych – rusza kolejny konkurs z PO IR

Konkurs dotyczy poddziałania 1.1.2 Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej PO IR. 

czytaj więcej ...

Bezzwrotny grant na rozwój pomysłu na e-biznes dla MŚP i startupów

Od 1 maja do 30 czerwca trwać będzie nabór wniosków w ramach programu EuropeanPioneers. 

czytaj więcej ...

Środa z Funduszami dla... osób planujących założenie działalności gospodarczej ze wsparciem Funduszy Europejskich

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami dla…" zapraszają na spotkania informacyjne...

czytaj więcej ...

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców z nowej puli funduszy

Znamy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). 

czytaj więcej ...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego w dn. 3 marca br. uchwałą nr 196/20/15 przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

czytaj więcej ...

Zaakceptowano Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

czytaj więcej ...

Strategia Rozwoju i Finansowania Ekonomii Społecznej dla Powiatu Lęborskiego na lata 2015-2020

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadząca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku opracowała Strategię Rozwoju i Finansowania Ekonomii Społecznej dla Powiatu Lęborskiego na lata 2015-2020.

czytaj więcej ...

Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie programy operacyjne i regionalne na lata 2014-2020

Głównym celem RPO będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych.

czytaj więcej ...

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Pomorzu w 2015

 W Polsce od 2008 r. działa Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Świadczy ona szerokie usługi informacyjne dotyczące programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności.

czytaj więcej ...

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego podpisany!

Kontrakt Terytorialny (KT) to nowy instrument koordynacji działań administracji rządowej i samorządu, służący uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów i ...

czytaj więcej ...

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

czytaj więcej ...

Program Infrastruktura i Środowisko

Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową (drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski), ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę.

czytaj więcej ...

Program Polska Cyfrowa przyjęty przez Komisję Europejską

 Polska Cyfrowa to pierwszy krajowy program na lata 2014-2020, wynegocjowany przez polski rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską. Celem Programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów społecznego ...

czytaj więcej ...

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

 Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. 

czytaj więcej ...

Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe.

czytaj więcej ...

Fundusze Europejskie 2014-2020

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. 

czytaj więcej ...

Copyright © Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork